logo-hooge_berkt2.png

De boekpresentatie ‘De Kerk van de toekomst’

De boekpresentatie ‘De Kerk van de toekomst’ vond onder veel belangstelling plaats; vanuit diverse kerken waren vertegenwoordigers aanwezig, waaronder de RK-bisschop Mgr. De Korte, OKK-bisschop Mgr. Vercammen, de algemeen secretaris van de Raad van Kerken, de abt van het klooster van Egmond en de voormalig overste van de Jezuïeten. Ook representanten van de Nicola-communiteit en Oude Zijds 100 waren er; de twee andere basisgemeenschappen in Nederland, die in dezelfde tijd ontstonden en met wie we warme contacten onderhouden.
De aanwezigen weerspiegelden de veelkleurigheid van de 13 auteurs die meewerkten aan het boek en van wie er 9 aanwezig waren: RKK, PKN, OKK en het joods liberale gedachtengoed.


Het boek verscheen vanwege het 50-jarig bestaan van de Hooge Berkt Gemeenschap, op initiatief van Jan Renkema en Leonie van Straaten, beiden lid van de gemeenschap. Met dit boek hopen zij het gesprek te stimuleren over hoe de kerk er in de toekomst uit zou kunnen zien.
Jan Renkema vatte de artikelen samen als een programma voor de kerk van de toekomst, dat de auteurs gezamenlijk geschreven hebben. Hij schetste dat programma door uit elke bijdrage 1 kernwoord te nemen, waarmee hij uitkwam op 5 zinnen, de vingers van 1 hand. (gemarkeerd met een *)

* Laten we onze eigen goden benoemen in de keuze voor de Ene God.
* Laten we afzien van de kerk als religieus bedrijf en * in bewustzijnsverruiming  * elkaar stimuleren tot heilige onrust .
* Laten we  op basis van het zingen ván liturgie * afzien van het gewelddadig concept van eenheid en * uit onze comfortzone stappen.
* Laten we in het besef van onze eigen onvolledigheid * in nieuwe vormen van luisteren * geloven door de week heen .
* Laten we in hernieuwde gastvrijheid * het ongeluk en het onrecht verzachten * en lotgenoot worden van de mensen om ons heen.

 

 Verder een impressie in  beeld

IMG 9639

IMG 9639

IMG 9612

IMG 9639

IMG 9639

IMG 9639

IMG 9639

IMG 9639

IMG 9639

IMG 9639

IMG 9639

IMG 9639

IMG 9639

IMG 9639