logo-hooge_berkt2.png

Doorlopend Retraite-aanbod

Waarom?  Op adem komen. Een pas op de plaats maken.
De tijd nemen. Ruimte maken: voor jezelf, voor God,
voor niets, voor niemand.

Voor wie? Ieder die dit verlangen in zich draagt.

Hoe?
Verschillende wegen.
Ingebed in het ritme van de gemeenschap.
In stilte (ook tijdens de maaltijden).
Dagelijkse begeleiding.
Data en kennismakingsgesprek in overleg.

Door wie?

Lilla Travaille 2

Lilla Travaille, geestelijk begeleidster

Tineke Renkema, geestelijk begeleider, geestelijke oefeningen en psychotherapeut

Leonie van Straaten, theoloog, met specialisatie dans

Sigurda de Vries – Velema, begeleidster gebedspastoraat “in Christus heel”

Verschillende wegen  

dansdag

Dansante Geestelijke begeleiding

Vitaliteit van geloven en leven ervaren in dans
Een dag per maand, data in overleg
Ervaring met dans is niet nodig

dans3

Retraite in beweging

Je kunt je leven dansen. Neem daar eens een week de tijd voor!
De stilte nodigt je uit tot inkeer én expressie.
Je onderzoekt je innerlijke ruimte met beweging.

ontmoeting

Geestelijke Oefeningen (Ignatius van Loyola)

Aan de hand van Schriftverhalen (of mystieke teksten, afbeeldingen)
het spoor volgen van je geraakt zijn
Ontwaren wat de verbinding is met jouw eigen verhaal
Leren onderscheiden wat ‘leven’ geeft, wat ‘leven’ afbreekt
Dit geeft richting aan de (geloofs)weg die je gaat
Dagelijks een begeleidingsgesprek

Eendagsbloem

Contemplatieve retraite

'In de leegte begint de contemplatie: een direct en spontaan contact met God'.
Heb je een lang gekoesterd verlangen daarnaar?
Gewoon een aantal dagen niets: geen smartphone, contacten, werk, hobby’s, teksten, beelden.
Stilte en leegte. Wat nu?

bloem

Maandelijks een stille dag helemaal voor jezelf 

Te gebruiken voor stilte en bezinning als basis van je innerlijk leven.

kruis1Gebedspastoraat

Waar gaat het over? Door middel van gesprek, gebed en stiltes, zoeken we naar Gods werkelijkheid in ons leven. We gaan uit van de beloften van genezing, losmaking, vergeving en bevrijding.

ret voor begin1

Vijfdaagse retraite-voor-beginners 

“God lezen in het alledaagse leven”.

Deze retraite is bestemd hen die aan de basis van een innerlijk leven willen werken.