logo-hooge_berkt5.png

kerstmisBezinnen op Laudato Si’

In vijf bijeenkomsten is er een korte inleiding op een van de leefregels van de Hooge Berkt en de daarbij relevante passages uit Laudato Si’.
16 februari, 4 mei, 17 augustus, 5 oktober, 30 november

De leefregels zijn:
Wordt wie je bent.
Broederschap, wees er niet bang voor.
Ga je weg.
Ontdek je verantwoordelijkheid.
Waag het (Gods) verbond te maken.


In kleine groepen gaan we daarover met elkaar in gesprek. In die gesprekken gaan we niet in discussie, maar luisteren we naar ieders reactie op de inleidingen, delen we onze dromen en mogelijk ook onze concrete acties en voornemens. Op 16 februari beginnen we met een presentatie van de gehele encycliek Laudato Si’.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Buitenhuis aan de Hooge Berkt 25 A.

Data & Tijden: 16 februari van 11.30 tot 14.30 uur
  4 mei, 17 augustus, 5 oktober, 30 november van 12.30 tot 14.30 uur
Kosten:                   geen
Begeleiding: Frank Boomers