Retraite: In het Verhaal staan

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Gedurende 5 dagen laten we in stilte verschillende Schriftteksten op ons inwerken. We zoeken naar de verbinding tussen deze teksten en ons eigen leven en we verdiepen op deze manier de weg die wij gaan.

Deze retraite sluit aan bij wat wij in onze Gemeenschap als onze leefregel zien. Deze weg heeft vijf kernthema’s, te weten:

  1. Word wat je bent
  2. Ga je weg
  3. Broederschap, wees er niet bang voor
  4. Ontdek je verantwoordelijkheid
  5. Waag het (Gods) Verbond te maken.

Per dag staat één van deze thema’s centraal., 

Ga jouw weg

De retraite is in stilte. ’s Morgens gaan we met de deelnemers om de tafel zitten en verdiepen ons samen door middel van gesprek in het Schriftverhaal dat gekozen is in verband met het thema van de dag. We verkennen zo het Verhaal en wat het met ons doet. 

In de middag gaan we naar de kapel en zoekt ieder van de deelnemers naar zijn eigen plaats in dit Verhaal. Zo wordt ieders eigen verhaal verbonden met het Schriftverhaal.
Een individueel gesprek behoort tot de mogelijkheden.

Aanvullende informatie

De dagorde van de gemeenschap met haar (korte) gebedsmomenten en maaltijden vormt een bedding voor de deelnemers van deze retraite.

Zie ook hier voor meer achtergrondinformatie.

Mariek de Jong

Geestelijk begeleidster

“Binnen de Hooge Berkt vind ik een inspirerend thuis en voedingsbodem om verder in geloof te groeien en samen met anderen het werk te doen dat van ons gevraagd wordt.”

Tineke Renkema

Geestelijk begeleidster Geestelijke Oefeningen en psychotherapeut

“Wat er ook gebeurt in ons leven: ons kleine verhaal wordt geborgen in het grote Verhaal. Het groot Verhaal geeft richting aan ons kleine verhaal.”

Informatie

Heeft het grote Verhaal iets met mijn verhaal te maken? Ontdek het aan de hand van vijf levensthema’s.

Voor wie?

Voor diegene die zich wil verdiepen in het eigen verhaal, in de weg die je gaat, in de plaats waar je zelf staat.

Wanneer?

9 november 10:00 uur t/m 13 november 17:00 uur (met mogelijkheid om ’s avonds nog mee te eten)

Waar?

Hooge Berkt 16, Bergeijk

Kosten

€ 270

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.