logo-hooge_berkt5.png

Gebedsdiensten

Ben je op zoek naar stilte? Vanuit de hectiek van alledag? Misschien kan het ritme van onze gebedsdiensten je helpen. Dit bidden staat wel in een lange christelijke traditie, maar is van vorm eenvoudig: een lied, een woord uit de bijbel of een moment van stilte voor bezinning.Gasten zijn er altijd bij welkom.Op zondag is de gebedsdienst anders, oecumenisch van opzet en deze vormt het hoogtepunt van de week.

Maandag – vrijdag

08:30 uur ochtendgebed, 12.30 uur middaggebed en om 19:15 uur avondgebed

Zaterdag:

09:00 uur ochtendgebed en 19:15 uur lichtdienst

Zondag: 11:00 uur "Oecumenische viering. Dit kan zijn eucharistie, avondmaal, agapèviering of viering van woord, gebed en gebaar". In deze zondagse vieringen gaan ambtsdragers uit verschillende kerken voor – Rooms-Katholiek, Protestants, Oud-Katholiek – en in de vieringen die niet eucharistisch zijn gaan ook lekenvoorgangers voor.

Schriftlezing zaterdag 11.00 uur, ter voorbereiding van de zondagsliturgie: 1ste, 2de, 3de en 4de weekend van de maand (Hooge Berkt 24 zijingang of Hooge Berkt 25B).