logo-hooge_berkt3.png

Tot nu toe

De gemeenschap (1967) is ontstaan uit een paar mensen die samen gastvrijheid boden aan een ieder die op zoek was naar een verbinding tussen geloof en het dagelijks leven: religieuzen, gezinnen met kinderen, alleenstaanden, enz. Het werd voor honderden tochtgenoten een plaats (een 'herberg') die je onderweg in je leven kunt aandoen, op zoek naar zingeving en bestemming. Sommigen bleven een paar maanden, en trokken verder. Anderen zijn gebleven, waardoor er een bedding ontstond voor nieuwe gasten.

Ons samenleven werd en wordt nog steeds gekenmerkt door vallen en opstaan, maar vooral door de vreugde van het open zoeken, het af en toe ook vinden, en daarin onderweg blijven.

Onze inspiratiebron is gesymboliseerd in het logo: een inslag tussen ons in, een kruis waar licht doorheen valt, het delen van leven.