Gebedsdiensten

Deel deze pagina

Informatie over de tijden van onze gebedsdiensten, het lezingenrooster en preken.

Gemeenschap de Hooge Berkt is een oecumenische geloofs- en leefgemeenschap.

Algemene informatie gebedsdiensten

Gebed en gebedsdiensten geven richting aan het leven in onze gemeenschap. Gebed en zang zijn belangrijke elementen in de lofprijzingen. De gemeenschap volgt het ritme van het getijdengebed, drie maal daags.

Misschien vind je het fijn om een plek te vinden om te bidden. Misschien kom je nooit in de kerk. Het is dan misschien even wennen aan onze manier van bidden maar we hopen dat de vreemde in ons midden zich thuis zal voelen. Doorgaans horen we van onze gasten dat de gebedsdiensten hen goed heeft gedaan vanwege de muziek, de zang of een woord. Je bent welkom maar niet verplicht om mee te doen. Het is een aanbod.

Ter voorbereiding op de zondagsliturgie is er elke zaterdag een schriftgesprek van 11:00 tot 12:00 uur in het Buitenhuis (Hooge Berkt 25B). Het staat een ieder vrij zich hierbij aan te sluiten. Daar worden de lezingen van de zondag met elkaar gelezen en besproken.

*) Dit kan zijn eucharistie, avondmaal, agapè-viering of ‘viering van woord, gebed en gebaar’. In deze zondagse vieringen gaan ambtsdragers uit ons midden in verbondenheid met hun kerk voor – Rooms-Katholiek, Protestants, Oud-Katholiek. Oecumene wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met de gewoontes en gebruiken van de ander, de diensten zijn dus op zondag volgens de regels van de kerk van de voorganger. In de vieringen die niet eucharistisch zijn gaan ook lekenvoorgangers voor.

Ambtsdragers

Onze gemeenschap kent ambtsdragers uit verschillende tradities:

Gebedsdiensten dinsdag tot en met vrijdag

  • Ochtengebed:
  • Middaggebed:
  • Avondgebed:

08:30 uur
12:30 uur
19:15 uur

Gebedsdiensten zaterdag

  • Ochtendgebed:
  • Avondgebed (Lichtdienst):

09:00 uur
19:15 uur

Gebedsdiensten zondag

  • Oecumenische viering:

11:00 uur

Lezingenrooster

Augustus

In de Kapel is een ringleiding aanwezig

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.