Gebedsdiensten

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Informatie over de tijden van onze gebedsdiensten, het lezingenrooster en preken.

Om goed te zorgen voor elkaar is besloten om in de periode van de grote  lockdown van 19 december tot 14 januari geen vieringen in onze kapel te houden.   

Licht in donkere dagen

Hoe belangrijk is het om licht te ervaren in het donker van onze tijd. Zowel in dit winterseizoen, als ook in de chaotische wereld waarin we leven.

Gemeenschap de Hooge Berkt is een oecumenische geloofs- en leefgemeenschap, waar mensen samenleven op basis van het geloof dat het licht het laatste woord heeft.
Ondanks alle beperkingen van de lockdown leven we in deze tijd hoopvol toe naar het Kerstfeest, feest van de geboorte van Jezus, die het licht is voor de wereld nu en in het nieuwe jaar. Daarin geloven wij.

We wensen iedereen vrede en alle goeds voor de feestdagen en in het nieuwe jaar. 

Algemene informatie gebedsdiensten

Gebed en gebedsdiensten geven richting aan het leven in onze gemeenschap. Gebed en zang zijn belangrijke elementen in de lofprijzingen. De gemeenschap volgt het ritme van het getijdengebed, drie maal daags.

Misschien vind je het fijn om een plek te vinden om te bidden. Misschien kom je nooit in de kerk. Het is dan misschien even wennen aan onze manier van bidden maar we hopen dat de vreemde in ons midden zich thuis zal voelen. Doorgaans horen we van onze gasten dat de gebedsdiensten hen goed heeft gedaan vanwege de muziek, de zang of een woord. Je bent welkom maar niet verplicht om mee te doen. Het is een aanbod.

Ter voorbereiding op de zondagsliturgie is er elke zaterdag een schriftgesprek van 11:00 tot 12:00 uur in het Buitenhuis (Hooge Berkt 25B). Het staat een ieder vrij zich hierbij aan te sluiten. Daar worden de lezingen van de zondag met elkaar gelezen en besproken.

*) Dit kan zijn eucharistie, avondmaal, agapè-viering of ‘viering van woord, gebed en gebaar’. In deze zondagse vieringen gaan ambtsdragers uit ons midden in verbondenheid met hun kerk voor – Rooms-Katholiek, Protestants, Oud-Katholiek. Oecumene wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met de gewoontes en gebruiken van de ander, de diensten zijn dus op zondag volgens de regels van de kerk van de voorganger. In de vieringen die niet eucharistisch zijn gaan ook lekenvoorgangers voor.

Ambtsdragers

Onze gemeenschap kent ambtsdragers uit verschillende tradities:

Gebedsdiensten dinsdag tot en met vrijdag

  • Ochtengebed:
  • Middaggebed:
  • Avondgebed:

08:30 uur
12:30 uur
19:15 uur**

**) In coronatijd: 19:30 uur
      – Vervalt vanaf 28 november 2021

Gebedsdiensten zaterdag

  • Ochtendgebed:
  • Avondgebed (Lichtdienst):

09:00 uur
19:15 uur**

Gebedsdiensten zondag

  • Oecumenische viering*:

11:00 uur

Lezingenrooster

januari

februari

In de Kapel is een ringleiding aanwezig

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.