De Gemeenschap

Deel deze pagina

Hoe is de gemeenschap georganiseerd en wat komt er allemaal bij kijken om dit op een goede manier draaiende te houden?

De inzet van leden

Leden zetten zich naar vermogen in voor de gemeenschap. Door middel van dagteams wordt er gezorgd voor het dagelijkse reilen en zeilen. Dat wil zeggen het verzorgen van de maaltijden, het onderhouden van de tuin, het schoonmaken van de ruimtes, het ontvangen van de gasten. Aan gasten wordt gevraagd of ze een handje mee kunnen helpen. Dat kan zijn in de keuken, in de tuin, of bij de afwas.

Liturgie en de voorgangers in de erediensten

Een aantal leden hebben het ambt van voorganger, officieel aangesteld vanuit hun kerk; rooms-katholiek, protestant of oud katholiek zodat alle erediensten onder de juiste signatuur kunnen worden gevierd.

De gemeenschap volgt de kalender van het kerkelijk jaar en gebruikt hierbij de aangegeven lezingen.

Door de week zijn er dagelijks drie gebedstijden (met uitzondering van de maandag). Het zijn eenvoudige diensten verzorgd door het dagteam van die dag. Er is zang (vierstemmig), een lezing, stilte en gebed. Gasten en bezoekers zijn vrij om zich hierbij aan te sluiten.

Studie en vorming

Afhankelijk van de eigen belangstelling zijn er studieverbanden ontstaan gericht op spirituele en sociaal maatschappelijke vorming. We hebben veel ‘nieuwsgierige- (lees: leergierige) leden’. Er zijn midweken, er zijn vrouwen-ontmoetingsdagen, een studiegroep rondom gnostische geschriften, en het ‘herenoverleg’: hier worden persoonlijke en maatschappelijke items besproken die het werken in de maatschappij met zich meebrengen.

Jaarlijks is er een aanbod voor studie en vorming voor de hele gemeenschap. Dat kan zijn een lezing, een themadag, een retraite en er is een aanbod van creatieve werkvormen rondom onze jaarthema’s.

Ik en de Hooge Berkt, engagementen

De Gemeenschap kent drie soorten engagementen:

  • Gasten komen op bezoek voor kortere of langere tijd. Soms gewoon even voor een kop koffie. Vaak langer en dan nemen zij deel aan een gastenprogramma en/of leven ‘tussen ons in’ in het leven van alledag. Veel gasten komen voor één van de vele retraites die wij aanbieden.
  • Vrienden zijn mensen die zich verbinden met de gemeenschap zonder dat er bindende verplichtingen zijn. Vrienden vallen binnen het netwerk van de gemeenschap en zijn ambassadeur. Vrienden komen doorgaans door het jaar heen, vaak een vast weekend in de maand, rondom de feestdagen en bij bijzondere gelegenheden.
  • Leden verbinden zich, naar vermogen, aan de continuïteit van de gemeenschap en zetten zich voor haar in. Ze kiezen voor een leven in gemeenschap met de bijbehorende spiritualiteit. Die spiritualiteit is veelkleurig vanwege verschillende kerkelijke achtergronden en eigen persoonlijkheid. Na een oriëntatiefase kunnen mensen besluiten lid te worden van de gemeenschap. Lidmaatschap komt na wederzijdse ‘verliefdheid’, ieder lid is gelijkwaardig. Je kunt je lidmaatschap ook altijd opzeggen als het leven een andere wending vraagt.

Kom tot jezelf

De Hooge Berkt biedt een warm scala aan mogelijkheden om je leven in balans te brengen of houden.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.