Oecumene

Deel deze pagina

Speerpunt

Oecumene is een speerpunt in de ontwikkeling en spiritualiteit van de gemeenschap. In die zin is het een levend ‘werkwoord’. We zien als onze eerste opdracht onze zoektocht naar eenheid tussen christenen over de gehele wereld.

Er is sprake van kleine en grote oecumene. De kleine oecumene betreft de hele christenheid. De grote oecumene betreft de dialoog tussen alle wereldgodsdiensten. We hebben met beiden te maken. In onze gemeenschap gaat het allereerst om de kleine oecumene.

81CCBCA9-2B0F-4B0C-A8D6-321C307EF272_1_105_c

Verbindingen en signatuur van eigenheid en tradities

Katholiciteit is voor ons de binnenkant van oecumene. Het betreft de eenheid tussen de christelijke kerken die alleen sámen de kerk van Christus vormen. Het vraagt een bewuste keus om jezelf en de ander (als kerk en als christen) te zien als deel van het grotere geheel. Want alleen, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, kunnen wij de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van Gods liefde verstaan (Efeziërs 3:18).

In de loop van de eeuwen is de kerk verdeeld geraakt en heeft mensen daardoor verwond in plaats van genezen. Ook als kerk is ze verwond geraakt. Als Gemeenschap kiezen we ervoor om samen met vele anderen te werken aan de eenheid van de christenen. We doen dit in verbondenheid en in samenwerking met de kerken.

Proeftuin

Juist in de verbinding met de verschillende kerken ontstaat er ruimte voor onze gemeenschap als proeftuin. Een proeftuin waarin we het oecumenisch avontuur kunnen en mogen aangaan. Als dienst aan de wereld: om mensen te helpen hun leven op te bouwen en in geloof staande te blijven, om elkaar te bemoedigen en de hoop levend te houden. Katholiciteit vraagt erom de ander in zijn of haar traditie toe te laten, elkaar te zien als aanvulling en vraagt de bereidheid om te leren.

We zullen in de toekomst nog meer initiatieven ontwikkelen op het gebied van praktische oecumene in overleg met de betreffende drie kerkleiders uit de Rooms Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke kerk. Zo hebben we in december 2019 ons eerste symposium georganiseerd.

Uitgave Oecumene, gave en opgave

Tussen 2018 en 2020 werkten vijf leden van de gemeenschap die samen het Domein Oecumene vormen aan een document, om de positie en de koers van Gemeenschap De Hooge Berkt in de oecumene inzichtelijk te maken. Het was lange tijd een groeidocument, dat aan de hand van gesprekken met elkaar, met leden, met kerkleiders en een aantal andere externe specialisten inhoud en vorm kreeg. Ook het hierboven vermeldde symposium in 2019 gaf een belangrijke impuls aan dit werk. Het document geeft zicht op en inzicht in ons gaan en staan als oecumenische gemeenschap. In december 2020 verscheen het als publicatie Oecumene, gave en opgave: een vreugdevol gebeuren! Dankzij dit document kunnen we ons gezamenlijk referentiekader m.b.t. ons samen leven en vieren verder ontwikkelen. Het is geen afronding van onze opdracht, maar veel meer een instrument om de opdracht een ‘proeftuin’ te zijn uit te kunnen bouwen.

Kijk hier voor een inkijkexemplaar en bestelmogelijkheden.

Contactpersoon

Sybe Travaille

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.