Diaconie

Deel deze pagina

De oorsprong

Diaconie betekent je medemens en de wereld dienen. In de Schrift komt de aandacht en zorg voor onze naasten steeds aan bod. Met onze liefde en dienstbaarheid aan hen die het minder getroffen hebben, in welk opzicht dan ook, geven we handen en voeten aan deze oproep. In onze aandacht, zorg en hulp voor die ander maken we heel bijzonder Gods liefde zichtbaar.

Alle mensen kunnen beschouwd en behandeld worden als Christus. We worden uitgenodigd Hem te herkennen in de minsten onder ons en daarnaar te handelen:

‘Want ik had honger en jullie gaven me te eten…’

Hoe doen we dat?

Onze gemeenschap geeft op verschillende manieren uiting aan de diaconie. Dichtbij in onze gemeenschap en verderaf:

  1. We hebben zorgende en ondersteunende aandacht voor de zieken en ouderen onder onze leden en vrienden.
  2. We zijn lid van het Diaconaal Noodfonds Bergeijk, samen met de RK parochie en de PKN in Bergeijk. Twee maal per jaar staan we expliciet stil bij de mensen die in armoede leven in onze eigen lokale samenleving. We collecteren samen met de andere kerken voor het fonds. Met dit geld worden mensen geholpen die onder de armoedegrens leven en (nog) geen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke voorzieningen.
  3. We steunen Stichting Humanitaire Hulp Syrië (SHHS) met hun kleinschalige projecten voor de vluchtelingen uit dit land. SHHS is werkzaam in de provincie Aleppo. Een gebied dat nagenoeg niet wordt bereikt door andere hulporganisaties. Hun projecten richten zich op voedselhulp, medische hulp en gemeenschapsopbouw. Deze verbintenis zijn we voor een aantal jaren aangegaan. We steunen hun werk mentaal en financieel.

Eenmalige acties

Vanuit de Diaconie worden ook eenmalige acties ingezet, zoals:

  • Voedingsproducten verzamelen voor de Voedselbank in Bergeijk.
  • Tijdens de advent was er in onze lichtvieringen op zaterdagavond 500 seconden stilte voor de kinderen uit de vluchtelingenkampen op Lesbos die opname in ons land beloofd werden. Dit deden we samen met veel andere kerken en geloofsgemeenschappen.

'Klaag niet over de duisternis, maar steek een kaars aan. Zie wat nodig is en handel ernaar.'

Contactpersoon

Marjo Pallandt

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.