Groene Gemeenschap

Deel deze pagina

Midden in de wereld

Werk in uitvoering

Dat wij, als mens, deel uit maken van de natuur betekent onlosmakelijk dat we verantwoordelijk zijn voor die natuur voor zover dat in ons vermogen ligt.  Onze verantwoordelijkheid  is de aarde en al wat daar op leeft. Onze handelingen zullen geleid worden door de grondgedachte dat we geen schade toebrengen aan onze wereld maar haar juist beschermen tegen beschadiging, vernietiging en misbruik. Er is in de laatste eeuwen roofbouw gepleegd op tal van terreinen vooral door toedoen van de westerse landen. De consumptiedrift wordt  voortdurend aangewakkerd door de hersenspoelende reclames die ons  maken tot een rupsje Nooitgenoeg. Als groene gemeenschap willen we proberen een steentje bij te dragen aan bewustwording en verminderen van onze  consumptiedrift.

Steeds opnieuw zullen we onszelf moeten bevragen of ons handelen strookt met de grondgedachte, geen schade toe brengen. En daarbij bevorderen dat een herstel van de ons  gegeven aarde mogelijk wordt. Dit betekent dat we ons in onze keuzes laten leiden door duurzame overwegingen, of het nu gaat om het gebruik van materialen, apparatuur, bemesting in de tuin, schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen, afvalscheiding of het dagelijks voedsel. Ook groene energie en een milieubewuste bank horen hierbij.

We beseffen ons ook dat als we ‘Groene Gemeenschap’  willen  zijn het niet alleen een proces is van leren en implementeren.  Maar dat er  een  spirituele basis nodig is om de betrokkenheid te gronden. Die ecologische spiritualiteit willen we verder onderzoeken. In 2019 hebben we ons door de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus laten inspireren in 2020 door Thomas Berry, Profeet van de aarde, verwoord in het boekje van Michiel van Doorn. In 2021 deden we dat door Thomas Merton in samenspraak met het Titus Brandsma instituut in hun  online mystieke  week. Voor 2022 zijn waterhuishouding, zwerfafval en een leeskring met het boek ‘Genesis’ van Jonathan Sacks onze speerpunten geweest. We mogen zeggen  dat mede daardoor het bewustzijn  is gegroeid: groen zijn in handel en wandel. Alle materiële besluiten die genomen worden zullen getoetst worden aan  de grondgedachte.

En…we doen dat zeker niet alleen of liever we doen het met heel veel andere geïnspireerde mensen en we zijn lid van het netwerk Groene Kerken sinds 2017  en voelen ons verbonden met tal van initiatieven dichtbij en ver weg.

Uw aanspreekpunt:
Hans Jolink

Contactpersoon

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.