Groene Gemeenschap

Deel deze pagina

Rentmeesterschap als keuze

Om uitdrukking te geven aan onze bewogenheid voor een duurzame en menswaardige wereld heeft de gemeenschap zich aangesloten als Lid van de Groene Kerken op 22 april 2017, de dag van de aarde. We beschouwden deze dag als een nieuwe geboorte van onze identiteit  Groene Gemeenschap. In onze gemeenschap komt meer en meer een bewustwording op gang wat rentmeesterschap inhoudt. Daardoor zijn we in ontwikkeling richting verantwoorde keuzes die recht doen aan mens, dier, en milieu. We  bezinnen ons over Christelijke bronnen voor een zorgzame omgang met de aarde binnen liturgie, Verdieping en contacten met Bondgenoten.

Dit betekent dat we ons in onze keuzes laten leiden door duurzame overwegingen, of het nu gaat om het gebruik van materialen, apparatuur, bemesting in de tuin, schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen, afvalscheiding of het dagelijks voedsel. Ook zonnepanelen, een leverancier van groene energie en een milieubewuste bank horen hierbij. In 2016 hebben we onze 1e milieuinventariastie gemaakt en in 2021 , bij haar 1e lustrum een 2e.

We beseffen dan ook ten volle dat een ‘Groene Gemeenschap’ te willen zijn een proces is van leren en implementeren. Een proces dat wellicht nooit af is en dat een spirituele basis nodig heeft om de betrokkenheid te gronden. Die ecologische spiritualiteit willen we verder onderzoeken. In 2019 hebben we ons door de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus laten inspireren in 2020 door Thomas Berry, Profeet van de aarde, verwoord in het boekje van Michiel van Doorn. In 2021 deden we dat door Thomas Merton in samenspraak met het Titus Brandsma instituut in hun  online mystieke  week. Voor 2022 zijn waterhuishouding, zwerfafval en een leeskring met het boek ‘Genesis’ van Jonathan Sacks onze speerpunten.

Netwerk

We zijn met 350 andere kerken, moskeeën en gemeenschappen verbonden in het netwerk van De Groene Kerken.

Ieder committeert zich met haar doen en laten op het behoudt van de aarde, om tot een gemeenschappelijk huis te komen, zoals verwoord in Laudato Si door de huidige Paus in zijn encycliek.

Navraag contactpersoon : Antoinette Zoontjens.

Contactpersoon

Antoinette Zoontjens

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.