Babels stromen

Deel deze pagina

In Ballingschap

Aan Babels stromen zaten wij en weenden, treurend om Sion, stad van onze vreugde. Ps 137

De ballingen, met hun bewakers onderweg naar Babylon, gaan gebukt onder het afgesneden zijn van hun thuisland. Rustend aan Babels stromen, krijgt hun verdriet daarover de ruimte en gaat stromen als de rivier. In hun weemoed en verlangen vinden zij, in zichzelf en met elkaar, de liefde terug en ze zingen zo mooi dat zelfs de bewakers hen vragen opnieuw te zingen.

Het besef dat het ons vergaat als ballingen, afgesneden van de Goddelijke liefde en vreugde, ‘het koninkrijk Gods’ of hoe we het ook willen noemen, brengt ons steeds weer tot een zoeken naar hoe we terug kunnen komen in die vreugde of liefde. Het gaat dan om het kunnen leven wie we ten diepste zijn om zo tot de volheid van ons bestaan te komen.

Leefregel

In de loop der jaren heeft zich in de Hooge Berkt een leefregel gevormd die haar steeds meer eigen is geworden. Deze leefregel kan gezien worden als een ‘weg terug’ naar innerlijke vreugde. De leefregel in z’n geheel is gericht op worden wie we ten diepste zijn. Ze bestaat uit vijf opeenvolgende stadia die we samen ‘Babels stromen’ noemen.  Ze worden als volgt samengevat:

  1. Word wie je bent
  2. Broederschap, wees er niet bang voor
  3. Ga je weg
  4. Ontdek je verantwoordelijkheid
  5. Waag het (Gods) verbond te maken.

Gedurende een bepaalde periode in het jaar wordt één van die stadia meer uitgediept. Dit gebeurt door bezinning, zelfstudie, gesprek en door deelname aan workshops als dansintuïtief schrijven, en film.

Gasten en vrienden zijn altijd uitgenodigd om aan deze gesprekken of workshops deel te nemen. Daarnaast tref je in het algemene aanbod van De Hooge Berkt ook programma’s aan die expliciet verbonden zijn met Babels stromen.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Mariek.  

Contactpersoon

Mariek de Jong

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.