Ga je weg I

Deel deze pagina

Een leefregel

Nadat we eind vorig jaar Jezus zijn geboorte vierden en op Goede vrijdag zijn overlijden herinnerden om op Pasen te getuigen van zijn wederopstanding, bleven we net als de apostelen alleen achter. Leven, sterven, opstaan… en dan? Pinksteren: de komst van de Heilige Geest. Voor ons in gemeenschap de Hooge Berkt zijn dit de Gemeenschapsdagen.  We komen allen bij elkaar, waarvandaan dan ook, en maken elkaar deelgenoot van wat in het komende jaar onze gemeenschappelijke aandacht wil krijgen. We hernieuwen onze belofte aan elkaar en aan de Ene en vieren feest. Dit jaar was het heel wat minder feestelijk i.v.m. corona maar digitaal wisten we ons wel te verzamelen.

En daarna gaan we weer ieder ons weegs. Geïnspireerd, vernieuwd en vervuld van zijn boodschap, volgen we Jezus in de Geest. Zoals de apostelen dat deden, doen wij.

Dit jaar was onze inspiratie tweeledig. Op werelds niveau maakt veroudering en afname van het aantal leden steeds meer de noodzaak duidelijk dat we naar nieuwe wegen moeten zoeken om ons voortbestaan mogelijk te houden. Moeten we vereenvoudigen en hoe dan en waar? Daarnaast -ik zou eigenlijk beter ‘daarvóór’ of ‘daarónder’ kunnen zeggen- ligt de vraag of we ‘de leefregels’ kunnen aannemen als de verwoording van onze spiritualiteit en daarmee dus als het door ons te volgen pad.

De leefregels zijn ruim dertig jaar geleden ontstaan uit de leerhuizen die hier destijds o.l.v. Peter Schilling en Niek Werkhoven gehouden werden. Ze zijn geworteld in een vijftal passages van Genesis en worden door de gemeenschap herkend als een belangrijke inspiratiebron en als ‘eigen’. Toen we vier jaar geleden onze vijftigste verjaardag vierden gaf Jan Renkema een inleiding over die leefregel en sindsdien heeft die ons steeds meer bezig gehouden. Nu is het de vraag of wij serieus op weg gaan met deze leefregel. Gaan we haar toepassingsmogelijkheden onderzoeken en haar gebruiken? Hoe kan ze ons dienen in het vaarwater waarin we nu terecht gekomen zijn?

Ik spreek over leefregel(s) omdat het om vijf regels gaat die samen één zijn: één leefregel. Ze zijn a.h.w. aan elkaar gekoppeld en liggen in elkaar besloten. Het zijn:

  • Word wie je bent
  • Broederschap, wees er niet bang voor
  • Ga je weg
  • Ontdek je verantwoordelijkheid
  • Waag het (Gods) verbond te maken

Nu is het tijd om te gaan. Onze weg te vervolgen. Verder trekken, de zomer in, het jaar door met dat wat de Geest ons bracht. Dat is een kracht in deze regel: begeesterd raken en in beweging komen, niet stil blijven staan, zoek het nieuwe, ga het leven tegemoet, leer van het onbekende en vreemde. Zoals Abraham deed nadat God hem zei: ‘Trek weg’. (Gen.21,1)

Mariek de Jong.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.