Gebedspastoraat

Deel deze pagina

Door gesprek, gebed en stiltes, zoeken en tasten we naar Gods werkelijkheid in en over ons leven. We gaan uit van de Bijbelse  beloften van genezing, losmaking, vergeving en bevrijding.

Veel mensen verlangen naar rust en bezinning in een vol bestaan. Misschien heb jij dat verlangen ook? Het verlangen om ruimte te geven aan vragen die zich aan je opdringen. Vragen naar wie je ten diepste bent. Vragen naar wat je bezielt of juist niet bezielt. 

Het is de moeite waard om tijd vrij te maken om stilte te zoeken voor de diepe dingen die je ziel raken. Gebedspastoraat biedt een doorleefde methode aan. In de begeleiding verwachten we dat de levende Heer spreekt. De ervaring leert dat Hij dat op veelkleurige wijze doet.

Aanvullende informatie

Leef drie dagen mee op het ritme van de gemeenschap. Het gebedspastoraat zelf  wordt gegeven door twee getrainde begeleiders.

Programma: 

  • Dag 1: begeleidend gesprek.
  • Dag 2: gebedspastoraat.
  • Dag 3: nagesprek waarin vragen beantwoord worden.

Vooraf is een intakegesprek om de verwachtingen op elkaar af te stemmen.

Het gebedspastoraat vindt plaats door begeleiders van de Werkgroep in Christus heel. Meer achtergrondinformatie over ‘in Christus heel’ is te vinden op: www.gebedspastoraat.nl.

Sigurda de Vries - Velema

Begeleidster gebedspastoraat 'in Christus heel'

“Gebedspastoraat heeft mijn leven veranderd”

Informatie

Geef ruimte aan vragen die onder de oppervlakte leven.

Voor wie?

Voor ieder die op zoek is naar innerlijke groei en geestelijke verdieping. Voor pastoraal werkenden en leken, die verdieping willen ontvangen om met bezieling te leven en te werken.

Wanneer?

Data in overleg: van dinsdag 10.30 tot donderdag 13.00 uur, of vrijdag 10.30 tot zondag 13.00 uur

Waar?

Hooge Berkt 16, Bergeijk

Kosten

€ 240 (incl. maaltijden en overnachting; lakens en handdoeken zijn aanwezig)

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.