Klimaatalarm, een terugblik

Deel deze pagina

Foto: Brabants Dagblad

Klimaatalarm de Kempen 14 maart

Ook vanuit onze gemeenschap werd er meegedaan. Hans van Dijk, Anne van Kraaij en Antoinette bezochten de markt in Eersel, waar het klimaatalarm voor de Kempen plaatsvond tussen 2-3 uur. Samen met de ruim 100 deelnemers stroomden de markt vol met spandoeken of vlaggetjes. Via de livestream deden nog eens 150 mensen mee. 

Na het eigen Kempen programma, dat bestond uit een lezing, een kwis, een statement uitgedeeld aan de gemeenteraadleden en partijvoorzitters van Groen Links, Partij van de Dieren en PvdA, werd een gedicht voorgedragen en een internationaal lied gezongen. Via een livestream was er verbinding met het centraal landelijke programma en wat elders gebeurde. Immers in het hele land waren er klimaatalarm bijeenkomsten en waren er  kerken die hun klokken luidden om de urgentie aan te geven. Om 3 uur werd een gebedsdienst aangeboden. De gebedsbijeenkomst, georganiseerd door de partners binnen Groen Gelovig is te zien op www.groengelovig.nl/klimaatalarm.

Ook in onze eigen ochtenddienst was er aandacht voor de klimaatcrisis, onze verantwoordelijkheid en de zorgen voor de toekomst.

En wat trof nou in Eersel? Het vreedzame klimaat onder de deelnemers, de zorgvuldigheid met groene stippen op de oude keitjes van deze markt dat we corona proof konden staan.  De vele posters en in het bijzonder een gedicht gemaakt door leerlingen van Riethoviuscollege. Zij benadrukten in hun gedicht dat wij, de mensen op de Markt,  nog niet de gevolgen zullen ondervinden van de klimaatcrisis  maar dat onze  kinderen en de daaropvolgende generaties de volle laag zullen krijgen als we niet als de wiedeweerga de nodige maatregelen nemen. Iedereen kan meehelpen, maar de politiek is echt aan zet. De regelgeving om een te grote  temperatuurstijging te voorkomen kan geen uitstel meer verdragen. En bovenal dat we, er met elkaar konden zijn. De een lijfelijk, de ander met het hart.

Als Hooge Berkt gemeenschap gaan we gemotiveerd verder met de leerweg die Gerard en Frank in onze gemeenschap aanbieden rond “de profeet van onze aarde”, Berry. En zo gaan we verder in de praktijk van iedere dag, op alle levensterreinen van ons leven.

Tenslotte enkele passages uit het klimaatgebed gemaakt door: A Rocha, Micha, Groene Kerken en de Laudato Si-werkgroep:

“Schepper God, U laat nooit los wat uw hand begon.
Dat zien we overal om ons heen.
De lente breekt aan.
Uw Geest ademt in al uw schepselen.
U blijft trouw aan een schepping vol schoonheid en diversiteit.
Maar door onze levensstijl behandelen wij haar respectloos.
Wij buiten uit, vervuilen en maken kapot.
Vergeef ons.
Liefdevolle God, U geeft ons hoop. 
U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.
Geef ons ogen, die zien wat juist is.
Geef ons hart voor alles wat leeft.
vul ons met bewogenheid en liefde.
Heer, voed onze onrust over onrecht en vervuiling.
Help ons in te zetten voor recht en vrede.
Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen,
en U groot mag maken. Amen.”

Hans en Antoinette

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.