Laudato Si

Deel deze pagina

In dialoog

‘Laudato Si’ betekent: ‘Geprezen zijt Gij’ en is de naam van de pauselijke encycliek die gaat over de zorg voor de aarde en de zorg voor de armen, gepubliceerd in mei 2015. Paus Franciscus stelt zich met deze rondschrijfbrief ten doel dat wij allen in dialoog met elkaar treden betreffende ons gemeenschappelijk huis.

LaudatoSi

In onze gemeenschap bieden wij een vorm van open interkerkelijke bijeenkomsten die gaan over de invloeden en gevolgen voor ons van dit rondschrijven.

De kernvraag van ‘Laudato Si’ is dan ook: ‘Wat voor een wereld willen we achterlaten, niet alleen voor onszelf en toekomstige generaties, maar ook in onze huidige generatie met de huidige armen onder ons’.

Het is daarmee een oproep aan ons allen om kritisch onze levenswijze onder de loep te nemen, in een drieluik van: zien, oordelen en handelen.

In de dialoog komen de perspectieven aan de orde die de Paus schets in zijn encycliek met de vraag of je op jouw maat gestalte kunt geven aan deze oproep voor de wereld. Je deelt je dromen en zorgen. Het nodigt wellicht uit tot concrete acties of voornemens en leidt tot nieuwe inzichten. Het is het leren van anders durven kijken.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Frank (en kijk even naar deze video).

Contactpersoon

Frank Boomers

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.