Oekraïne

Deel deze pagina

Wij delen in de verbijstering om de inval van Rusland in Oekraïne

Wij zoeken naar manieren om hier uitdrukking aan te geven: 

  • Zaterdagavond in de lichtviering hebben we allemaal een extra kaarsje aangestoken in verbondenheid met iedereen die direct en indirect betrokken is bij de gebeurtenissen in Oekraïne.
  • Zaterdag hebben twee leden de demonstratie in Amsterdam bezocht uit solidariteit met de bevolking van Oekraïne en uit bezorgdheid voor wat komen gaat.
  • Op zondag lagen doeken in de kleuren van de Oekraïense vlag in het liturgisch centrum.
  • De Raad van Kerken roept op om 2 maart van 17.15 tot 17.30 uur in heel Nederland de klokken te luiden voor vrede en recht. Dit is het kwartier voorafgaand aan een gebedsmoment in de Domkerk in Utrecht. Hier zullen mensen zich verzamelen voor een korte viering met de titel ‘Vrede is voor iedereen’. De viering is op TV te volgen. Iedereen die dat wil kan in deze tijd ook in onze kapel bij elkaar komen.
  • Als gemeenschap sluiten wij aan bij het gebed en de zorg van velen, zoals dat bijvoorbeeld in de brief van de Raad van Kerken is verwoord: 

Geschokt nam de Raad van Kerken in Nederland kennis van de Russische aanval op Oekraïne.

Een aanval die de aanduiding ‘oorlog’ officieel niet mag hebben, omdat Rusland geen oorlogsverklaring aan Oekraïne heeft doen uitgaan, maar die door de beschietingen en andere handelingen wel degelijk zo te kwalificeren is. Als Raad van Kerken voegen we ons daarom bij de vele stemmen wereldwijd die deze aanval ten scherpste veroordelen, waaronder die van de Wereldraad van Kerken.

Onze gedachten en gebeden gaan allereerst uit naar de bevolking van Oekraïne, die het slachtoffers wordt van deze ongebreidelde agressie. Maar ook naar de talloze Russische burgers die niet voor deze aanval gekozen hebben en getroffen zullen worden door de internationale sancties.

De Raad van Kerken roept op om, gezamenlijk of individueel, voor de bevolking van Oekraïne en alle anderen die lijden onder deze brute aanval te bidden. Dat zij, temidden van alle onzekerheid en nood, op de voortdurende trouw en de diepe vrede van de Eeuwige mogen blijven bouwen. Ook vragen wij te bidden voor wijsheid, moed en eensgezindheid van de Europese regeringsleiders en de NAVO, nu van hen een reactie verwacht wordt op deze inval.

Laat uw vrede, God, in de harten van alle mensen neerdalen, opdat zij zich openen voor de ander.
Laat de wil tot verzoening en het verlangen om in vrede met elkaar te leven de bron zijn van denken, spreken en handelen.

De Raad hoopt dat de oproep tot het luiden van de klokken als uitnodiging tot het gezamenlijk gebed breed gedeeld zal worden via de sociale media: #klokkenvoorvredeenrecht

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.