Waag je aan de leegte…!

Deel deze pagina

We wagen ons al een paar weken aan de leegte. Ons thema van de veertigdagentijd. Het is woestijntijd. We keren naar binnen. We gaan een weg door de woestijn om uit te zuiveren, om ons terug te brengen bij de essentie van het leven. We kunnen dingen weglaten, we kunnen iets (nieuws) op ons nemen. Beweging om ruimte te maken voor…

De leegte kan donker zijn, dor en droog. Verbonden met de rauwe werkelijkheid van hele groepen mensen verspreid over de wereld. Of juist licht en helder, vol en vreugdevol. Ervaring van ontmoeting en Gods vredevolle aanraking. Ieder van ons is uitgenodigd om na te denken wat je in de leegte beleeft.

In onze kapel geven we uitdrukking aan de leegte door het er letterlijk leger te maken en door een bijzonder hongerdoek. De oorsprong van het hongerdoek ligt in het aan het oog van het volk onttrekken van het altaar, door een kaasdoek. Mensen vastten toen stevig en hadden honger. Dit bewoog hen om tekeningen op het doek te maken.

Wij hebben, vergelijkbaar, een groot leeg jutedoek in de kapel opgehangen en dit geleidelijk gevuld met wat in ons opkwam tijdens workshops op het thema ‘waag je aan de leegte’.  Het hongerdoek geeft nu in allerlei variatie uitdrukking aan wat de leegte opriep; aan verlangen naar doorgang, naar doorbraak. Harten, oren en ogen, handen en voeten die een wereld willen vormgeven waar het goed samenleven is.

We volgen Jezus, zo goed en zo kwaad als dat gaat op de weg die hij nu gaat. We zien verwachtingsvol uit naar zijn Licht. Een hartenklop die door blijft gaan, gedreven door hoop die niet sterven wil…

Zo bereiden wij ons voor op de Goede week en Pasen.

Marjan,
Coördinator dagelijks gebed

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.