Wij doen mee!

Deel deze pagina

Leden van onze gemeenschap lopen mee.
Wij doen mee, door mee te lopen of vanuit de gemeenschap betrokken te zijn. Laten we ons op 12 november in het bijzonder verbinden met mensen die wereldwijd lijden onder de gevolgen van klimaatverandering en onrechtvaardigheid én met allen die met hart en ziel werken aan mooie en eerlijke wereld.

Aansluiten
Voor wie zich willen aansluiten: de mars begint om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.klimaatmars.nl.
Wij doen mee, door mee te lopen of vanuit de gemeenschap betrokken te zijn. Wij doen dat om uitdrukking aan onze bewogenheid om alles wat met een eerlijke, schone en toekomstbestendige wereld te maken heeft. De tijd van “stil maar wacht maar, alles wordt nieuw” is voorbij. We moeten als rentmeesters van de schepping onze verantwoordelijkheid nemen en aan mens, maatschappij en politiek leiders laten weten dat de crisis NU is en dat er dus NU gehandeld moet worden om de klimaatdoelen van 2030 te gaan halen. En dat doen we niet voor onszelf alleen, maar in verbondenheid met alle bewoners van onze planeet.

De crisis is nu!
Onder de kreet De crisis is nu! wordt op zondag 12 november de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid gelopen. De wereld brandt, smelt en overstroomt. Lucht en bodem zijn vervuild. Veiligheid en gezondheid worden bedreigd. Ongelijkheid neemt toe en steeds meer mensen leven in armoede. Met deze mars doen vele maatschappelijke organisaties een luide oproep tot verandering. Van een politiek die de winst van grote bedrijven nog steeds boven het welzijn van mensen stelt, naar een overheid die ongelijkheid tegengaat en opkomt voor mensenrechten. Van fossiele subsidies ter waarde van miljarden euro’s, naar een eerlijke en rechtvaardige energietransitie.  

Initiatief
De mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid is een initiatief van een breed samenwerkingsverband van negen maatschappelijke organisaties en bewegingen op het gebied van gelijkheid, solidariteit, duurzaamheid en rechtvaardig klimaatbeleid, zoals Oxfam Novib, FNV, Greenpeace, Extinction Rebellion, Milieudefensie en De Goede Zaak. Meer dan 140 organisaties steunen de mars en lopen mee, waaronder Artsen zonder Grenzen, Cordaid, Wereld Natuur Fonds, Grootouders voor het Klimaat en kerkelijke organisaties als de Groene Kerken en de Raad van Kerken in Nederland.

Want als iets ons wereldwijd met elkaar kan verbinden, dan is dat moeder Aarde.  “Als wezens door onzichtbare banden met elkaar verbonden, vormen we een soort universele familie, een verheven gemeenschap” schrijft Paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si. Het Indiaanse opperhoofd Seattle ging hem al voor in 1854 door te zeggen: “U moet uw kinderen leren dat de grond onder hun voeten de aarde van onze grootvaders is. Leer ze eerbied voor de aarde, vertel uw kinderen dat de aarde vervuld is van de levens van onze ouders: dat de aarde onze moeder is”.

Namens Groene Gemeenschap: Hans van Dijk en Antoinette Zoontjens

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.