logo-hooge_berkt5.png

Groene gemeenschap

Een groene gemeenschap.
In de afgelopen jaren is er maatschappelijk gezien steeds meer aandacht gekomen voor natuur en ecosystemen. Opwarming van de aarde wordt alom als een groot probleem gezien en de economische voetafdruk van met name de westerse mens wordt erkend en herkend als een te grote belasting van de aarde. Deze zorg wordt ook steeds meer onderkend door religieuze gemeenschappen. Vanuit de Rooms Katholieke kerk heeft paus Franciscus in zijn encycliek “Laudate Si “ gewezen op de verantwoordelijkheid van christenen om de heelheid van de schepping te bewaken en te bewaren. Deze oproep is ook niet voorbij gegaan aan onze gemeenschap. Met name in het afgelopen jaar is in toenemende mate aandacht geschonken aan verantwoorde inkoop van artikelen en voedsel. Ook in bouw en verbouwingen groeit het besef dat zorgvuldig omgaan met de schepping in de breedste betekenis een kerntaak moet zijn. Daarvan zijn nu al tal van sporen zichtbaar en worden er meerdere plannen ontwikkeld om nog meer stappen te zetten. Binnen ons Platform Maatschappelijk Engagement is deze kerntaak een vast agendapunt geworden.
Wat doen we?
Als gemeenschap zetten wij ons op vele terreinen van ons samenleven bewust in voor duurzaamheid. In de gebedsdiensten wordt regelmatig aandacht besteed aan zorg en verantwoordelijkheid voor de aarde.
Op de volgende terreinen is er in de gemeenschap concreet geïnvesteerd in een beter milieu:
Huis: Energiebeheer: gas en elektra bij Greenchoise, 90 % van alle lampen zijn spaarlampen of ledlampen, HR ketels, apparatuur AAA keurmerk, grondput en regenwateropvang bij een van de huizen.
Bouwkundig beheer: zonnepanelen op bijna alle gebouwen, alle daken zijn geïsoleerd, gebruik van duurzaam gecertificeerd hout of kunststof ramen met dubbel glas.

zonpaneel3     zonpaneel3    zonpaneel3
Tuin: geen bestrijdingsmiddelen, aanplant bodembedekkers.
Keuken: zoveel mogelijk verse groenten en 1x per week voor allen vegetarische maaltijden. In alle huizen gebruiken wij Fairtrade koffie.
Overig: gescheiden afval en schoonmaakmiddelen met eco label.
Wat willen we nog doen?
Discussie op gemeenschapsavonden en updates over de voortgang en acties op
duurzaamheidsgebied in de dagelijkse praktijk van de gemeenschap.
Bewustwording van het belang van duurzaamheid op diverse terreinen
stimuleren door:
-het regelmatig serveren van een wereldvoedselmaaltijd met aandacht voor
het onderwerp.
- een spreker over het onderwerp duurzaamheid uit te nodigen op een
gemeenschapsavond.
- in de gebedsdiensten nog meer tijd en ruimte te geven aan speciale dagen
zoals de dag van de aarde en het laten horen van teksten vanuit b.v.Laudate
Si.