Afscheid en welkom

Deel deze pagina

Tijdens het pinksterweekend werd hartelijk afscheid genomen van Hans van Dijk als interim penningmeester en was er een warm welkom aan Theo van Bakel als nieuwe penningmeester in het bestuur van de gemeenschap.

Ter gelegenheid van deze wisseling van de wacht een terugblik en vooruitblik van deze beide penningmeesters.

Hans van Dijk – terugblik

Het was me het jaartje wel. 

Toen ik met Pinksteren 2021 in het bestuur kwam als interim penningmeester, kon ik gelijk aan de bak omdat er door omstandigheden allerlei zaken waren blijven liggen. Maar ik zal u niet vermoeien met alle ins en outs, regelgeving, testamentaire zaken, belastingkwesties en juridische haarkloverijen.

Het penningmeesterschap was wat betreft de centen een eitje. Een keurig op orde zijnde boekhouding en een prompte maandelijkse rapportage zorgde er voor dat er inzicht was over het reilen en zeilen van de gemeenschap op het financiële vlak. Door onderbezetting van onze panden was al het besluit genomen dat HB 25a in de verkoop zou gaan. Dat was dus een van mijn eerste taken, de afloop is bekend.
Het afnemend ledental maakte bezinning op onze toekomst urgent. Door het bestuur is die bezinning het afgelopen jaar ingezet en zo langzamerhand is een ieder er wel van overtuigd dat een koerswijziging nodig is om onze missie ook in de toekomst te kunnen leven. Dat valt natuurlijk niet mee, een mammoettanker zul je heel bijtijds moeten bijsturen om in de juiste haven te komen.  Zo is het ook met de gemeenschap. Gelukkig hebben we goede stuurlui die niet aan wal staan, maar volop mee varen en die de bemanning raadplegen bij alles wat zich kan voordoen, in de machinekamer, in de kombuis of waar dan ook.

We zijn dus onderweg, op “doortocht”. Mijn taak als penningmeester zit er op en is overgenomen door Theo die nu mede het stuurrad in handen heeft.

Theo van Bakel – vooruitblik

Onze gemeenschap is gestart met een noodzakelijk verandertraject, wij noemen dit de “Doortocht”. Het gaat om een fundamentele herbezinning op wie wij ten diepste willen zijn en welke consequenties wij hieraan verbinden op thema’s zoals cultuur, spiritualiteit, hoe we kunnen groeien en welke huisvesting en organisatie hiervoor nodig zijn.

Dit getuigt voor mij van een moedige en vitale gemeenschap en daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren als nieuwe penningmeester, kome wat komt!  

Theo (links) en Hans (rechts)

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.