Ter inspiratie, een nieuw boek over onze leefregel

Deel deze pagina

Een nieuw boek, over het hart van onze gemeenschap


Aan de leden en vrienden van onze gemeenschap is het niet ongemerkt voorbij gegaan: de presentatie van het boek “Een regel om in te leven” geschreven door Mariek de Jong. Mariek heeft het als haar taak gezien woorden te geven aan de spirituele grond waar we als gemeenschap op staan. Natuurlijk kan zij dat alleen maar op haar eigen manier doen, maar zij gaat hiermee uitdrukkelijk staan op de grond die hier in de afgelopen decennia is gevormd. Wat is zo kenmerkend voor deze grond, vroeg zij zich af. Ja, we zijn een oecumenische gemeenschap, ja we zijn gericht op gastvrijheid, op gebed, op samenleven. Maar in dit alles zoeken we ook naar broederschap. Broederschap, dat klinkt mooi, maar samenleven met mensen die je niet zelf uitkiest gaat niet vanzelf, daar is moed en uithoudingsvermogen voor nodig. En we bevragen elkaar en onszelf: op welke weg bevinden we ons. Hoe maken we (Gods) verbond, of doen we op z’n minst pogingen daartoe.

Vijf leefregels in de jaren gegroeid
In de meest compacte vorm is dat een paar jaar geleden samengevat in een klein boekje door Jan Renkema als de vijf leefregels: 1. Word wie je bent 2. Broederschap, wees er niet bang voor 3. Ga je weg 4. Ontdek je verantwoordelijkheid 5. Waag het (Gods) verbond te maken.

Thora en Evangelie
Deze regels kwamen niet uit de lucht vallen, zij zijn het resultaat van bijna zestig jaar samen leven, samen bidden en samen studeren op teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Dit werd altijd gedaan in groepen onder leiding van voorgangers van de gemeenschap. “Leerhuizen” werden die studiebijeenkomsten genoemd, naar analogie van de Joodse manier van studeren op teksten uit de Thora. De oude verhalen werden doorgeploegd en “stuk gelezen” om hun zeggingskracht voor hier en nu op te delven. En nu nog steeds worden elke zaterdag de lezingen van de zondag met een groep mensen gelezen en bevraagd. De methode hierbij is dat alle aanwezigen beurtelings antwoord geven op een vraag naar aanleiding van de tekst, waarbij – zo is de ervaring- in de loop van dit gesprek steeds meer betekenis oplicht.

Geen zoete koek
Zoals geldt voor alle gevormde tradities vraagt ook deze leefregel om levend gehouden te worden. Zodra we het gaan slikken als zoete koek, is het waardeloos geworden. Het mag uitdagen tot gesprek, tot verschil van inzicht, tot wrijving, tot introspectie en confrontatie. En het is uitdrukkelijk niet een regel om op te volgen, maar een regel om in te leven. Voor ons als leden van deze gemeenschap helpt de regel te verduidelijken wat we met ons samenleven willen. De regel helpt elkaar te bevragen welke weg we individueel en gezamenlijk bewandelen. Helpt ons scherp te houden en hopelijk te voorkomen dat we ons in slaap laten sussen. Tegelijk is het een goed uitgangspunt om duidelijk te maken wie we zijn naar mensen die onze gemeenschap willen leren kennen.

Inspiratie door woord en beeld
Kortom, we zijn trots en blij dat dit boek er is. Het heeft als ondertitel “een inspiratieboek”, bedoeld om individueel maar vooral ook samen verder te zoeken naar zinvol (samen)leven. De prachtige illustraties, gemaakt door een ander lid van onze gemeenschap, Harrie Verweijen, zal die inspiratie zeker ten goede komen.  

Michiel, 10 mei 2024

Het boek Een regel om in te leven, een inspiratieboek, geschreven door Mariek de Jong is uitgegeven in eigen beheer. Gemeenschap De Hooge Berkt, april 2024. € 17.50

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.