Oecumenische viering en lezing op 25 januari 2023

Deel deze pagina

Gast op deze avond is Aartspriester Theodoor van der Voort, priester van de Russisch-Orthodoxe kerk in Deventer.  

De Rooms Katholieke parochie, de Protestante Gemeente en Gemeenschap De Hooge Berkt verzorgen gezamenlijk deze oecumenische gebedsviering. Aansluitend is er een lezing door Aartspriester Theodoor van der Voort. Hij is een belangrijke persoon in de oecumene en draagt ook binnen zijn eigen kerk de pijn van de zoektocht naar eenheid en verzoening – die scherper geworden is door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

De viering en lezing vinden plaats in het kader van de Week van gebed voor eenheid van christenen 2023. Het thema moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er dit jaar voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 15 tot en met 22 januari 2023, maar de geloofsgemeenschappen in Bergeijk organiseren dit jaar een avondprogramma op woensdag 25 januari.

Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, schrijft over het gezamenlijk gebed: ‘De eenheid van christenen zou een teken en voorproefje moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt de kracht van dat teken en versterkt de gebrokenheid. Door samen te bidden voor eenheid van christenen worden we in staat gesteld om na te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken.’

Woensdagavond 25 januari 2023, 19.15 uur in de Kapel van Gemeenschap de Hooge Berkt. Kapel en parkeerterrein zijn te vinden achter de witte boerderij op Hooge Berkt 16, Bergeijk

De toegang is vrij. Van harte welkom.

Voor meer informatie mail naar gastenontvangst@hoogeberkt.nl

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.