Ds. Joke van der Neut, predikant voor de Hooge Berkt

Deel deze pagina

Joke van der Neut, beroepen als predikant voor de gemeenschap
Op zondag 3 december zal ds. Joke van der Neut bevestigd worden als predikant met een bijzondere opdracht voor de Hooge Berkt Gemeenschap. Zij is hiervoor beroepen door de kerkenraad van de Protestantste gemeente te Bergeijk.

Petra Speelman, de eerste formele predikant voor de gemeenschap
Ds. Petra Speelman, die op 6 december 2020 als eerste predikant op deze manier bevestigd werd voor de gemeenschap zal dan worden losgemaakt van haar opdracht. Vanwege haar verhuizing naar elders in het land, is zij niet langer in de gelegenheid om haar bijzondere opdracht voor Gemeenschap de Hooge Berkt te vervullen. Er is grote waardering voor de manier waarop ze zich heeft ingezet voor de oecumene binnen de gemeenschap en in de samenwerking met de beide  kerken in Bergeijk.

De Hooge Berkt en haar weg in de oecumene
De bijzondere opdracht die zowel ds. Petra Speelman als ds. Joke van der Neut van de Protestantse Kerk gekregen hebben past bij de manier waarop Gemeenschap De Hooge Berkt onderweg is in de oecumene en in verbinding wil staan met de Rooms-katholieke kerk, de Protestantse kerk in Nederland en de Oudkatholieke kerk in Nederland. Met het oog op een open weg in de oecumene is het voor de gemeenschap belangrijk dat leden die als kerkelijke ambtsdrager voorgaan in de vieringen en de sacramenten, hiervoor toestemming, een zending of opdracht, vanuit hun eigen kerk hebben.

Protestantse Gemeente van Bergeijk
Al vele jaren is er ook in Bergeijk een weg in de oecumene gegaan met de plaatselijke Katholieke en Protestantse kerk. De Protestantse Kerk van Bergeijk heeft voor de bevestiging van ds. Joke van der Neut opnieuw weer van harte meegewerkt om deze unieke verbinding formeel mogelijk te maken volgens de procedures zoals die gebruikelijk zijn in de Protestantse Kerk in Nederland. 

Bijzondere dienst
Zondag 3 december zal ds. Matthijs de Vries namens de Protestantse kerk van Bergeijk voorgaan in de viering waarin ds. Petra Speelman zal worden losgemaakt en ds. Joke van der Neut zal worden bevestigd. Het is voor de gemeenschap een vreugde, dat wij in deze dienst worden uitgenodigd om gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren.

De dienst heeft plaats op zondag 3 december om 10.00 uur in de Protestantse Kerk te Bergeijk, Domineestraat 10 te Bergeijk.

Gemeenschap De Hooge Berkt
De werkgroep oecumene

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.