Gemeenschap op Doortocht

Deel deze pagina

Ruim een jaar geleden startten we, gemeenschap breed, met een bezinningsproces dat we ‘Doortocht’ noemden. We zijn over alle facetten van ons gemeenschapsleven intensief met elkaar in gesprek gegaan in het gedeelde verlangen om ook in de jaren die voor ons liggen een vitale gemeenschap te blijven. We hebben met elkaar gedeeld wat kostbaar is en waardevol om vast te houden en waar veranderingen nodig zijn.

Op zaterdag 12 november hield de Hooge Berkt gemeenschap een gemeenschapsdag waarin de eerste afronding van dit proces plaats vond.

Om gestructureerd met elkaar van gedachten te kunnen wisselen waren er themagroepen en klankbordgroepen in het leven geroepen op het vlak van cultuur (hoe leven wij met elkaar), liturgievernieuwing, aanwas, huisvesting en organisatie.

De themagroepen verzamelden gemeenschap breed de ideeën, vragen en knelpunten. De verslagen hiervan werden intensief besproken in de dagteams en kringen waardoor alle leden in de gelegenheid waren de vele voorstellen en ideeën te bespreken. Alle imput vanuit de leden zijn daarna via de klankbordgroepen weer besproken met de themagroepen en  verwerkt naar concrete voorstellen en aanbevelingen die ook weer teruggekoppeld zijn naar de leden en besproken in de dagteams.

Op de Gemeenschapsdag werd teruggeblikt op het proces van ‘Doortocht’ en het rapport dat hiervan is opgesteld met alle voorstellen en aanbevelingen werd namens ons allen aangeboden aan het bestuur.

Zij zullen zich nu buigen over de vraag hoe de vele aanbevelingen uit de gemeenschap vertaald kunnen worden naar beleid op korte en langere duur en daar op zaterdag 19 november een eerste reactie op geven.

Het is een intensief jaar van bezinning geweest waarin veel van iedereen gevraagd is in het lezen van de vele verslagen en de gesprekken die daarover gevoerd moesten worden.

Zaterdag overheerste een gevoel van dankbaarheid voor de manier waarop we wezenlijk met elkaar in gesprek zijn geraakt over de kernwaarden in ons samenleven en hoe we met elkaar in gezamenlijkheid het proces gedragen hebben.

We hebben een eerste grote stap gedaan en afgerond. En we beseffen tegelijkertijd dat het een eerste stap is geweest en dat er nog veel van onze gezamenlijke draagkracht en inzet gevraagd zal worden om alles wat we uitgedacht hebben ook te realiseren.

Op hoop van zegen!

Om onze verbondenheid te vieren werd de dag afgesloten met een glaasje prosecco.  

Jules en Joke

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.