Hoe leven wij in God? II

Deel deze pagina

In liefde

De citaten van Chapman, in mijn vorige schrijven, geven al aan dat het ‘leven in God’ een hoogst persoonlijke zaak is. Ik herhaal hier het citaat van Chapman dat ook de vorige keer uitgangspunt was van mijn schrijven:  

‘…al die beroeringen en vertroostingen zijn uitwerkingen in het lagere deel van de ziel (oppervlakkig). In zichzelf hebben ze niet het minste belang. Wat belang heeft is het hogere deel van de ziel (het diepste(punt)), maar dat kunnen we niet voelen maar alleen weten.’

Het gaat er dus om ons afdalen naar ‘het diepste punt’ van de ziel. Naar dat diepste punt waar we ‘God aanwezig weten’, wat dat voor ieder van ons dan ook mag betekenen. Zolang we gelukkig en tevreden zijn hebben we weinig reden om aan die afdaling te beginnen. Of we zitten er al? Maar alsmaar veilig op die diepste laag in de armen van God liggen is voor de meeste van ons geen doorlopende realiteit. Integendeel, voor de meeste van ons zijn dat sporadische momenten. Hoe meer we willen leven in God hoe meer tegen onze eigen en andermans onuitstaanbaarheden oplopen.

Ik herinner me een lied uit 1970 van Rare Bird met de tekst dat onze realiteit van leven beter weergeeft: ‘And sympathy is what we need my friends, cause there is not enough love to go ‘round. No there is not enough love to go ‘round’.

Meer liefde genereren in deze wereld, dat is reden genoeg om ons de vraag te stellen ‘hoe leven wij in God?’ en om die diepere afdaling in de ziel te beginnen. Dat kan een verlangen zijn van onszelf voor onszelf maar ook een verlangen van onszelf voor de wereld. Uiteindelijk maakt dat niet uit. Wat uitmaakt is die gerichtheid op Liefde (of noem het: Licht of God). Het gaat erom dat we weten waar we naar toe willen. Dat we leren onderscheiden wat liefde op dit moment in onze huidige situatie betekent. Op welke laag we ons nu dus bevinden. In de gebeurtenissen van dit moment zullen de kansen zich voordoen om de liefde te leren kennen en om de liefde uit te dragen die we beschikbaar hebben. Een mooie gedachte om op die weg mee te nemen is deze van Merton:

Een van de sleutels tot een waarachtige, religieuze ervaring is de verscheurde bewustwording van het feit dat God ons nooit haat, hoezeer wij onszelf ook mogen haten. Deze bewustwording helpt ons het verschil tussen Zijn liefde en de onze te begrijpen. Onze liefde is een behoefte, de Zijne een gave. Opdat wij onszelf zouden kunnen beminnen is het nodig dat we het goede in onszelf ontdekken. Voor God is dat niet nodig. Hij houdt van ons, niet omdat wij goed zijn, naar omdat Hij dat is.’

Mariek

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.