Hoop & Bemoediging

Deel deze pagina

Leven in tijden van Corona is bijzonder. Het raakt ons allemaal, op allerlei manieren.

We willen ook nú, juist nu, onze missie -in gemeenschap christelijk leven concreet maken- vorm geven. We zoeken hoe daar houvast in te vinden is. Daarom plaatsen wij hier onze Berichten van hoop en bemoediging 

Beeld en foto: Ben Leferink, ‘Samen in verbondenheid’

De maatregelen in het land die we in de gemeenschap navolgen beperken ons sociale én biddend leven met elkaar drastisch. In die verstilling leven we met elkaar. Willen we ook bemoedigen en hoop doorgeven. Een lichtpunt zijn voor anderen bij onzekerheid, angst of verdriet.

Hieronder lees je regelmatig nieuwe berichten van hoop en bemoediging, en kijk in de rechter kolom op deze pagina naar berichten over onze vieringen in deze Veertigdagentijd..

Vervolg vieringen online

In de Goede Week is ervaring opgedaan bij het opnemen van de vieringen die vervolgens op de website konden worden beluisterd en bekeken. We hoorden van vele kanten hoezeer deze vieringen online gewaardeerd zijn.

Daarom zullen we op vereenvoudigde wijze hier mee doorgaan:

  • Op zondag 19 april (tweede zondag van Pasen) zal de overweging (alleen) te lezen zijn op de website.
  • Met ingang van zondag 26 april zullen we een korte viering opnemen en online zetten, en de overweging hier publiceren.

Zo kunnen we in de komende tijd via de website toch samen vieren. 

Werkgroep Liturgie

Pinksterviering

31 mei – Overweging van Leonie bij de lezingen van deze dag (Handelingen 2, 1-11, Johannes 20, 19-23). Door de door de overheid getroffen maatregelen is deze overweging in een kleine setting in onze kapel uitgesproken.

‘Die verschillen maken onrustig. En we leven daarbij al veel langer in een wereld waarin het individu meer en meer centraal in staat – dat zien we ook in onze geloofsgemeenschap hier ter plaatse: het zoeken naar evenwicht tussen ik en wij, zoals we in onze missie verwoorden, blijkt van groot belang. Dit zoeken naar evenwicht vraagt om te ontdekken wat mij, wat jou goed doet en adem geeft: dit ontdekken raakt aan onderscheiden of wat goed doet ook van de geest is.’

Lees vanaf zondag hier bij de Preken verder.

Zevende zondag van Pasen

24 mei – Overweging van Jan bij de lezingen van deze dag (Handelingen 1, 12 –  14 en Johannes 17, 1 – 11). Door de door de overheid getroffen maatregelen is deze overweging in een kleine setting in onze kapel uitgesproken.

‘Het evangelie geeft ons het geestelijk testament van Jezus. Dit is het langst opgetekende gebed van Jezus in de Bijbel. Het zijn de laatste woorden van Jezus voor hij gevangen genomen wordt. Het zijn de laatste woorden van iemand die weet dat hij gaat sterven, nog geen 24 uur later! Het is een gebed voor de achterblijvenden.’

Lees vanaf zondag hier bij de Preken verder.

Hemelvaart

21 mei – Overweging van Petra bij de lezingen van deze dag (Handelingen 1, 1 – 12a en Matteüs 28, 16 – 20). Door de door de overheid getroffen maatregelen is deze overweging in een kleine setting in onze kapel uitgesproken.

‘Hun blikrichting verandert: van de hemel naar de aarde. De wereld, waar Jezus niet meer in hun midden is om hen te onderrichten en voor te gaan. Zij zullen zelf voorgaan. Zij zullen nu hun ervaring van God met mensen, van heil en heelheid, van liefde tot het uiterste, doordragen. Het leven met Jezus is deel van hen geworden, is in hen tot geloof en getuigenis gegroeid. Daarvan mogen zij vertellen, tot het uiteinde van de aarde.’

Lees vanaf donderdag hier bij de Preken verder.

Zesde zondag van Pasen

17 mei – Overweging van Leonie bij de lezingen van deze dag (Handelingen 8, 5 – 8 + 14 – 17 en Johannes 14, 15 – 21). Door de door de overheid getroffen maatregelen is deze overweging in een kleine setting in onze kapel uitgesproken.

‘Zo de weg gaan vraagt om vertrouwen, om te luisteren naar wat ten diepste in ons leeft en wat ten diepste leeft in die ander met wie we samen in de wereld leven. Alleen dan kunnen we onderscheiden waar het op aankomt. We gaan de weg van geloof, stap voor stap. En op deze weg worden we betrokken in de dynamiek tussen de Vader, de Zoon en de heilige Geest: het is dynamisch gebeuren. Onderweg leven we toe naar het feest van Pinksteren.’

Lees vanaf zondag hier bij de Preken verder.

Vijfde zondag van Pasen

10 mei – Overweging van Tineke bij de lezingen van deze dag (Handelingen 6, 1 – 7 en Johannes 14, 1 – 12). Door de door de overheid getroffen maatregelen is deze overweging in een kleine setting in onze kapel uitgesproken.

‘Jullie moeten je niet laten verontrusten!’: zegt hij. Verbazingwekkende woorden als je heel verontrust bent en de werkelijkheid daar ook wel degelijk aanleiding toe geeft. We horen dat vaak uit zijn mond in tijden van beproeving: ‘Wees niet bang’, ‘ween niet’, wees niet bezorgd’ en vandaag dus ‘wees niet verontrust’.

Lees vanaf zondag hier bij de Preken verder.

Vierde zondag van Pasen

3 mei – Overweging van Petra bij de lezingen van deze dag (Handelingen 2, 14a + 36 – 41 en Johannes 10, 1 – 10). Door de door de overheid getroffen maatregelen is deze overweging in een kleine setting in onze kapel uitgesproken.

Heel omzichtig, met beleid gaat de deur open. Waarachter we onszelf hebben verschanst en beziggehouden. Noodgedwongen. Uit bescherming, voor onszelf en voor de ander, te-gen een onzichtbaar virus, dat in onze wereld rondgaat en grote ellende teweegbrengt.
Die fysieke deur doet ook iets met de deur naar ons hart.

Lees vanaf zondag hier bij de Preken verder.

Derde zondag van Pasen

26 april – Overweging van Annet bij de lezingen van deze dag (Handelingen 2, 14 + 22 – 32 en Lucas 24, 13 – 35). Door de door de overheid getroffen maatregelen is deze overweging in een kleine setting in onze kapel uitgesproken.

Loop jij met ons mee? En vraag jij dan aan ons, wat dat voor een gesprek is, dat wij voeren? Áls je dat zou vragen, zou ik zeker zeggen: ‘Ben jij dan de enige vreemde in Jerusalem? Dat je niet weet hoezeer wij in beslag worden genomen door de dreiging van het virus, door het verplicht thuis moeten blijven, het missen van onze sociale contacten, het kunnen aanraken van kinderen, kleinkinderen, vrienden, de angst voor de economische gevolgen, onze banen, onze pensioenen, de toekomst van onze kinderen…

Lees vanaf zondag hier bij de Preken verder.

Beloken Pasen

19 april – Overweging van Jan bij de lezingen van deze dag (Handelingen 2, 42 – 47 en Johannes 20, 19 – 31). Door de door de overheid getroffen maatregelen is deze overweging niet in onze kapel uitgesproken.

Al tweeduizend jaar hebben miljoenen mensen zich laten inspireren door het verhaal van de Opstanding. Vandaag moeten wij dan toch ook kunnen zien, of tenminste vermoeden hoe dat zou kunnen. Dat maakt deze dienst bijzonder spannend.

Lees vanaf zondag hier bij de Preken verder.

Goede week en Pasen

Kijk bij de video’s in de rechter kolom op deze pagina.

Palmzondag

5 april – Meditatie van Annet bij de lezingen van deze dag (Jesaja 50, 4 – 7
en Matteüs 21, 1 – 11). Door de door de overheid getroffen maatregelen is deze overweging in kleine kring in onze kapel uitgesproken (video).

Het is, alsof ik geblinddoekt ben en tastend mijn weg moet zoeken in het duister van een onbekende werkelijkheid. Ik zit er middenin, maar tegelijk blijft het onwerkelijk. Alsof het niet waar is. En in dit alles horen we het verhaal van een man die op een ezeltje een stad binnenrijdt en wordt toegejuicht. Hij is een teken van hoop.

Lees vanaf zondag hier bij de Preken verder.

Opstaan en verder

29 maart – Overweging van Petra bij de lezingen van 29 maart (Ezechiël 37: 13 – 14 en Johannes 11: 1 – 45). Door de door de overheid getroffen maatregelen is deze overweging niet in onze kapel uitgesproken.

Woorden van hoop en vertrouwen klinken in de lezingen van vandaag, van opstanding dwars door het donker van wanhoop en dood. Op onze weg naar Pasen krijgen we een vooruitblik waar het heen zal gaan, met Jezus, met mensen van God van alle tijden. Naar Verrijzenis, naar leven in verbinding met elkaar en met de Eeuwige.
Woorden van hoop en bemoediging, daar hebben we behoefte aan, altijd, maar zeker nu in deze bizarre tijd van sociale onthouding, isolement, en onzekerheid over de duur en de intensiteit van de maatregelen rondom dit Covid-19 virus.

Lees vanaf zondag hier bij de Preken verder.

De ogen van ons hart laten openen

22 maart – Overweging van Leonie bij de lezingen van 22 maart (1 Samuël 16, 1b + 6 – 7 + 10 – 13a en Johannes 9, 1 – 41). Door de door de overheid getroffen maatregelen is deze overweging niet in onze kapel uitgesproken.

Onderweg naar Pasen worden onze ogen geopend. Wat is er te zien? Juist nu, nu wij elkaar niet zien of in ieder geval veel minder zien als gevolg van het coronavirus, zou het kunnen dat we elkaar en de dingen van het leven anders gaan zien. We spreken met elkaar over onze zorgen, want die zijn er. We spreken ook over onze hoop, dat we allemaal, wereldwijd, het leven anders gaan zien en ons niet langer laten beheersen door de economie.

Lees vanaf zondag hier bij de Preken verder.

Klokken van hoop

16 maart – We willen laten horen dat er hoop is! Dat we denken aan mensen die zich eenzaam en bijzonder kwetsbaar voelen. Lees hier verder.

Daar waar de mens naakt, kwetsbaar en open is

15 maart – Overweging van Berti bij de lezingen van 15 maart (Exodus 17, 3 – 7 en Johannes 4, 5 – 42). Door de door de overheid getroffen maatregelen is deze overweging niet in onze kapel uitgesproken.

Een lange en volle evangelielezing! Er gebeurt zoveel dat je wel moet kiezen waar je in zo’n overweging dan op in wilt gaan. Ik heb gekozen voor de ontmoeting. Want hoe lan-ger ik met deze tekst bezig ben, hoe meer ik onder de indruk raak van de ontmoeting die hier plaats vindt tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw.

Lees hier bij de Preken verder.

Contactpersoon

Marjan Hoeijmakers

Online vieringen

Vanaf Palmzondag hebben we online met elkaar kunnen vieren. Dit was uitzonderlijk en heel spijtig maar ook bijzonder tegelijkertijd. Dankbaar dat dit mogelijk was zijn we na twee maanden toch ook blij dat we, vanaf 6 juni, onze wekelijks lichtviering op zaterdag en de zondagviering hervatten. Op gepaste afstand en met inschrijving vooraf. De online viering vervalt daarmee. De preek van de zondag vind u dan weer hier.

31 mei: Pinksterviering (video)

24 mei: zevende zondag van Pasen (video)

21 mei: Hemelvaart (video)

17 mei: zesde zondag van Pasen (video)

10 mei: vijfde zondag van Pasen (video)

3 mei: vierde zondag van Pasen (video)

26 april: derde zondag van Pasen (video)

12 april: Paasviering (video)

10 april: Goede Vrijdag (video)

9 april: Witte Donderdag (video)

5 april: Palmzondag (video)

27 maart: op weg naar Pasen: schuld belijden en leven vanuit de vergeving.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.