Hoop & Bemoediging

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on pinterest
Share on email

Leven in tijden van Corona is bijzonder. Het raakt ons allemaal, op allerlei manieren.

We willen ook nú, juist nu onze missie -in gemeenschap christelijk leven concreet maken- vorm geven. We zoeken hoe daar houvast in te vinden is. Daarom plaatsen wij hier onze Berichten van hoop en bemoediging 

Beeld en foto: Ben Leferink, ‘Samen in verbondenheid’

De maatregelen in het land die we in de gemeenschap navolgen beperken ons sociale én biddend leven met elkaar drastisch. In die verstilling leven we met elkaar. Willen we ook bemoedigen en hoop doorgeven. Een lichtpunt zijn voor anderen bij onzekerheid, angst of verdriet.

Hieronder lees je regelmatig nieuwe berichten van hoop en bemoediging, en kijk in de rechter kolom op deze pagina naar berichten over onze vieringen in deze Veertigdagentijd..

Opstaan en verder

29 maart – Overweging van Petra bij de lezingen van 29 maart (Ezechiël 37: 13 – 14 en Johannes 11: 1 – 45  ). Door de door de overheid getroffen maatregelen is deze overweging niet in onze kapel uitgesproken.

Woorden van hoop en vertrouwen klinken in de lezingen van vandaag, van opstanding dwars door het donker van wanhoop en dood. Op onze weg naar Pasen krijgen we een vooruitblik waar het heen zal gaan, met Jezus, met mensen van God van alle tijden. Naar Verrijzenis, naar leven in verbinding met elkaar en met de Eeuwige.
Woorden van hoop en bemoediging, daar hebben we behoefte aan, altijd, maar zeker nu in deze bizarre tijd van sociale onthouding, isolement, en onzekerheid over de duur en de intensiteit van de maatregelen rondom dit Covid-19 virus.

Lees vanaf zondag hier bij de Preken verder.

De ogen van ons hart laten openen

22 maart – Overweging van Leonie bij de lezingen van 22 maart (1 Samuël 16, 1b + 6 – 7 + 10 – 13a en Johannes 9, 1 – 41). Door de door de overheid getroffen maatregelen is deze overweging niet in onze kapel uitgesproken.

Onderweg naar Pasen worden onze ogen geopend. Wat is er te zien? Juist nu, nu wij elkaar niet zien of in ieder geval veel minder zien als gevolg van het coronavirus, zou het kunnen dat we elkaar en de dingen van het leven anders gaan zien. We spreken met elkaar over onze zorgen, want die zijn er. We spreken ook over onze hoop, dat we allemaal, wereldwijd, het leven anders gaan zien en ons niet langer laten beheersen door de economie.

Lees vanaf zondag hier bij de Preken verder.

Klokken van hoop

16 maart – We willen laten horen dat er hoop is! Dat we denken aan mensen die zich eenzaam en bijzonder kwetsbaar voelen. Lees hier verder.

Daar waar de mens naakt, kwetsbaar en open is

15 maart – Overweging van Berti bij de lezingen van 15 maart (Exodus 17, 3 – 7 en Johannes 4, 5 – 42). Door de door de overheid getroffen maatregelen is deze overweging niet in onze kapel uitgesproken.

Een lange en volle evangelielezing! Er gebeurt zoveel dat je wel moet kiezen waar je in zo’n overweging dan op in wilt gaan. Ik heb gekozen voor de ontmoeting. Want hoe lan-ger ik met deze tekst bezig ben, hoe meer ik onder de indruk raak van de ontmoeting die hier plaats vindt tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw.

Lees hier bij de Preken verder.

Contactpersoon

Marjan Hoeijmakers

Veertigdagentijd

In de veertigdagentijd maken we ruimte voor verstilling, onthouding en bezinning. We dalen van ons hoofd naar het hart om zo mee op weg te gaan naar het lijdensverhaal van Jezus, zijn verbinding met de Vader en om nieuw leven te ontvangen. In de tijd waarin we nu leven kan dit extra betekenis krijgen.

Elke zondag bieden we hier een overweging aan op basis van de lezingen van die dag. Hetzelfde doen we 27 maart met teksten over ‘schuld en vergeving’. In de Goede Week en met Pasen geven we uitdrukking aan onze christelijke verbondenheid  door het hier plaatsen van beeldfragmenten en teksten.

Veel belangrijks gebeurt in stilte
Laat ons stil worden
Vrede ontvangen
In alles

27 maart: op weg naar Pasen: schuld belijden en leven vanuit de vergeving.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.