Viering Palmzondag

Deel deze pagina

Voor het eerst in de geschiedenis van Gemeenschap De Hooge Berkt zijn er in de Goede Week en met Pasen geen openbare vieringen in onze Gulden Driehoek. We zoeken wereldwijd naar nieuwe mogelijkheden van verbinding. In onze gemeenschap hebben we besloten om met een kleine groep de Goede Week op een eenvoudige wijze te vieren (met inachtneming van de richtlijnen inzake Covid-19) en de opnames openbaar ter beschikking te stellen. Zo kunt u, die dit leest, met ons meevieren. We hopen en bidden dat we elkaar weer in goede gezondheid in de Gulden Driehoek mogen ontmoeten.

Na de meditatie wordt een lied gespeeld waarvan de muziek van Huijbers en Oomen is, en de tekst van Huub Oosterhuis:

Gij die niemand naar de ogen ziet,
die door geen geld, geen offers om te kopen zijt,
en die u door geen lied misleiden laat,
maar die ons ziet zoals wij zijn
die ons gebiedt en smeekt van u te zijn, uw beeltenis, uw zoon,
uw rechterhand die doet wat moet gedaan,
die ons gebiedt en smeekt de vreemdeling te geven brood en kleding
die hoopt dat wij met onverhuld gelaat Uw licht weerkaatsen,
die ons tot een spiegel slijpt waarin uw toekomst zichtbaar wordt
gij die ons hebt gezocht toen wij niet naar u zochten,
die nog dagelijks uw afkeer overwint,
uw woede temt, uw trots aflegt, uw hart tot mededogen buigt,
u omkeert naar ons toe.
Gij die ons met uw ogen vangt,
Gij die ons vraagt: wie ben je? Wil je ?

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.