Klokken van Hoop – vervolg

Deel deze pagina

De Klokken van hoop stoppen met gezamenlijk luiden op 5 mei.

We zijn met de initiatiefnemers dankbaar dat we met elkaar met het luiden van de klokken op woensdagavond hoop konden uitzenden en verbondenheid gestalte konden geven.

Met de klokken van hoop hebben we gewild dat mensen de hoop niet zouden verliezen. De fase waarin alles ‘normaal’ is zal misschien nog een tijd op zich laten wachten, maar de tijd om daar te komen gaat beginnen. Om te beginnen met de kinderen die weer naar school gaan. Dat is een hoopvol teken!

Er is daarom besloten dat het goed is om ‘klokken van hoop’ voor nu te beëindigen. Woensdag 29 april a.s. zal de laatste ‘woensdagavond-luiding’ zijn. De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei): we luiden dan nog eenmaal de ‘klokken van hoop en troost’ voor ons land van 12.00-12.15 uur.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.