Nieuwe getuige op getuigenkalender

Deel deze pagina

Soms komt er een nieuwe getuige bij

Vanaf 1 juni  hebben we 2 getuigen op deze dag staan  in onze getuigenkalender: Thomas Berry die we dit jaar toevoegen en Nkosi Johnson die vanaf het begin al een plaats in onze getuigenkalender gekregen had.  

Thomas Berry

In ons zoeken naar een spirituele onderbouwing van de praktische vormen van duurzaamheid waarnaar wij streven, hebben we als gemeenschap in Thomas Berry een bijzondere leermeester gevonden,

Thomas Berry reikt ons een nieuw denkkader aan. Hij nodigt ons uit om niet te blijven hangen in het ons vertrouwde systeem. Dat is niet meer toereikend om met de mondiale problemen om te gaan. Durven wij te denken vanuit nieuwe uitgangspunten.

Onze wereld is een dorp geworden. Nog nooit konden volkeren en religies elkaar zo gemakkelijk ontmoeten als nu. Maar in plaats van dat we deze diversiteit in één groot gebaar omarmen, staan we elkaar vaak naar het leven. En nog nooit hebben de rijkdommen van de aarde zo voor het grijpen gelegen als nu, maar het leidt niet tot vrede. Integendeel. Er gaapt een kloof tussen rijk en arm.

Thomas Berry toont ons een weg om ondanks alle verschillen – juist met deze verschillen – te komen tot de opbouw van ons gezamenlijk huis. Een weg om niet mee te gaan met de mondiale onverschilligheid, maar om een visioen te volgen.

Thomas Berry 9 november 1914 – 1 juni 2009

Nkosi Johnson

My friend with AIDS is still my friend!

Xolani Nkosi Johnson werd geboren in Zuid-Afrika. Zijn moeder had aids en Nkosi werd HIV-positief geboren. Op een internationale conferentie over aids in Durban, heeft hij een indrukwekkend getuigenis gegeven: “Iemand met aids is een mens, een gewoon mens, kijk maar naar mij,” en bracht daarmee het probleem van aids op een onontkoombare manier onder de aandacht. Hij stierf op twaalfjarige leeftijd. Degenen die hem in zijn korte leven hebben gekend verklaren dat God een bedoeling met hem had.

Nkosi heeft de moed opgebracht zijn stem te verheffen en is opgekomen voor al die kinderen die er zo aan toe waren als hijzelf. Hem is de eretitel van “Strijder” te beurt gevallen, een onderscheiding die in Afrika alleen aan de aller-dappersten kan worden gegeven.

Nkosi Johnson 4 februari 1989- 1 juni 2001

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.