Onze missionaire werkers

Deel deze pagina

Het verhaal van Anne en Frank
Als leefgemeenschap hebben we opvallend veel leden die ergens in de wereld (Indonesië, Ghana, Kenia, Congo, Jordanië, Thailand…) missie- of zendingswerk hebben gedaan en na terugkomst een thuis vonden in de Hooge Berkt gemeenschap. In de komende tijd publiceren we een aantal van die persoonlijke levensverhalen.

We beginnen met het verhaal van Anne en Frank die uitgezonden werden naar Kenia. Zij kwamen in 2008 terug naar Nederland en vonden toen hun thuis in de Hooge Berkt gemeenschap.

Onze missie in de jaren 1990 – 2008
Anne en ik hebben tussen onze 30e en 49e verjaardag mogen leven, leren en werken in Kenia en Zuid Soedan. We kijken vol dankbaarheid terug op deze periode waarin we zoveel bijzondere mensen hebben mogen leren kennen en zoveel verrijkende ervaringen opgedaan. Het meest bijzondere dat als rode draad voor onze aanwezigheid geduid kan worden is dat onze aanwezigheid een vervlechting van geloof en leven betrof. Vanuit onze christelijke bron die verrijkt werd met nieuwe culturele dimensies en prachtige mensen die hun geloof leefden, vaak vanuit niet te benijden omstandigheden, deden zij ons groeien in ons eigen geloof. Daarvoor konden wij wat wij geleerd hadden in het onderwijs en op economisch gebied delen in de projecten die vanuit de basis gemeenschappen gestart werden.

Bij terugkeer in Nederland zochten we dan ook naar een woonplaats die aansloot bij onze ervaring die we zo graag voort wilden zetten. We werden door vrienden op het spoor gezet van Gemeenschap De Hooge Berkt. Toentertijd gebruikten die een ‘subtitel’: “Geloven op maandag” die ons erg intrigeerde. De missie van de gemeenschap verduidelijkte nog meer: een zoek/vindplaats zijn van geloof. In Afrika hadden we geleerd dat je dat met andere mensen doet, het liefst in/vanuit een levendige gemeenschap. Die hebben we hier gevonden en in 2010 zijn we lid geworden. Sinds 2015 wonen we in het mooiste pand van de gemeenschap en voelen ons hier helemaal thuis. 

Anne & Frank Boomers

Jouw verhaal…
Ben jij een missionair werker?
Dit is wat de Hooge Berkt gemeenschap voor jou kan betekenen:

Op zoek naar verlof accommodatie? Dat kunnen we je bieden!
Op zoek naar een plek om op adem te komen en bij te tanken? Dat kunnen we voor je zijn!
Op zoek naar een nieuw thuis in een gemeenschap? Kom eens bij ons kijken!

Kijk hier maar eens verder.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen.