Pelgrimstocht volbracht!

Jaak, een van de Vlaamse leden van de gemeenschap heeft Fisterra, het eindpunt van zijn pelgrimstocht, bereikt. In juli vertrok hij vanuit zijn woonplaats in Lummen (B) en liep via Vézelay, Le Puy-en-Velay en Santiago naar Fisterra om het geheel daar aan de rand van de oceaan bij Fisterra* af te ronden: 4 maanden van huis, 108 stapdagen en 2800 km.

Jaak schrijft: “Te voet gaan is een bijzonder intense vorm van reizen, alles komt krachtiger binnen. Dat levert bijzonder veel op. De ervaring van het landschap en de natuur onderweg. De kleine details. De toevallige contacten langs de weg. De cultuur, de taal, de gastronomie. Zovele dingen die je geleidelijk aan ziet veranderen en van nabij beleeft.

Je komt natuurlijk ook jezelf tegen, niet alleen doordat je aan of over grenzen komt. Als je lang genoeg pelgrimeert moeten je eigen excuses, bespiegelingen en voorwendsels plaats maken voor meer realiteit. Het is ook een vorm van retraite. Door de wandelmeditatie, maar ook door de directe contacten met tochtgenoten die elk hun eigen verhaal en vragen hebben. Misschien krijg je dan een woord terug en vertel je jouw verhaal de volgende keer al wat anders. Je zet stappen. Terugkijkend waren de volgende uitdagingen het belangrijkste: een rugblessure, een stortvloed, dagen met hitte van 40 °C, moeite om logies te vinden midden in Frankrijk, eksterogen, en een rugzak die het begaf.”

Niet alleen Jaak had een weg te gaan, dat gold ook voor zijn vrouw Mieke om in de periode van Jaak zijn afwezigheid alles zelf te beredderen. Voor beiden was het een geweldige en unieke ervaring. Veel leden van de gemeenschap hebben Jaak gevolgd op zijn pelgrimage, met bewondering voor zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen. Wij verheugen ons dan ook van harte met Jaak, voor het gezond en wel bereiken van het eindpunt van zijn tocht en wensen hem en zijn vrouw Mieke een goede nieuwe start van de rest van hun leven, na deze camino.

* Finisterre, in het Galicisch Fisterra, is een mythische plaats aan de Costa da Morte. De plaats en de gelijknamige kaap zijn door de Romeinen vernoemd naar het einde van de wereld. Tegenwoordig is de plaats voor vele pelgrims het eindpunt van hun camino. De plaats is een goed uur rijden vanaf Santiago de Compostela (en een paar dagen lopen voor een pelgrim op de Camino de Santiago)

Een geslaagde middag.

Als Gemeenschap De Hooge Berkt zijn we betrokken bij het Diaconaal Noodfonds van Bergeijk. Zondagmiddag 22 oktober waren Hans, Theo en Barend, alle drie lid van de gemeenschap en actief betrokken bij het diaconaal noodfonds, aanwezig op de informatiemarkt met een informatiekraam en folders over het noodfonds.

In het Noodfonds werken we als gemeenschap samen met de Protestantse kerk en de Rooms Katholieke Parochie. Theo is ook lid van de parochie en Barend en Hans zijn ook lid van de Protestantse kerk. Op deze manier is het diaconaal noodfonds ook een uiting van praktische diaconale oecumene. De doelstelling van het noodfonds is om mensen die in onvoorziene omstandigheden in acute nood zijn geraakt financieel te helpen ongeacht levensovertuiging en godsdienst.

Het was een gezellige middag waar veel mensen op af kwamen en zich lieten informeren over de vele sociaal ondersteunende en gezellige activiteiten die er zoal in Bergeijk geboden wordt. Meer informatie over het noodfonds is hier te vinden.

Zichtbaar in verbinding

Het was heel bijzonder om op woensdag 18 oktober als gemeenschap bisschop de Korte van de Rooms Katholieke Kerk, classis predikant Luijk van de Protestantse Kerk Nederland en aartsbisschop Wallet van de Oud Katholieke Kerk weer te mogen ontvangen. Het gespreksonderwerp tijdens deze jaarlijkse ontmoeting is de weg, die de gemeenschap in de oecumene gaat en hoe de verbinding met de kerken daarin vorm krijgt. De uitwisseling hierover verliep in een hartelijke sfeer. Wij, als vertegenwoordigers van de Hooge Berkt Gemeenschap, werden bemoedigd in wie wij willen zijn: een gemeenschap die ‘in verscheidenheid de eenheid wil vieren’. Dankbaar kijken wij terug op deze mooie ontmoeting in het vertrouwen dat de verbinding wordt voortgezet.

Sporen van Franciscus in de Gemeenschap!

Een mooi plekje voor een heilige

4 oktober
De feestdag van de Heilige Franciscus op 4 oktober is een mooi moment om wat sprokkels over deze heilige met jullie te delen.

De heilige Franciscus van Assisi
De Heilige Franciscus van Assisi (1226 † ) staat op de getuigenkalender van Gemeenschap De Hooge Berkt. Wij gedenken deze heilige vooral om zijn liefde voor de schepping, een onderwerp dat actueler is als ooit!

Maand van de Schepping
Paus Franciscus heeft opgeroepen om in de maand september t/m 4 oktober stil te staan bij het mis- gebruik van onze aarde en deze maand specifiek uit te roepen tot een ‘Maand van de schepping’! De maand van de schepping begint op 1 september met de Wereldgebedsdag voor de schepping gevolgd door een periode om stil te staan hoe we met onze aarde willen omgaan. In de brief die  Paus Franciscus hierover schreef kijkt hij ook al vooruit op de klimaattop van de Verenigde Naties, die gepland staat voor december in Dubay.

Een mooi plekje voor een heilige!
Op ons kerkplein staat een mooie grote perenboom. Elk jaar weer geeft deze boom ons een overvloed aan heerlijk (stoof)peertjes. Deze boom heeft een mooi nisje in de bast. Onopvallend staat in dat nisje, sinds kort, een beeldje van St Franciscus. Een beeldje dat van de moeder van Marjolein is geweest. We hebben de stille wens naar Franciscus zal zorgen voor het welzijn van alles wat groeit en bloeit in onze tuin en dan in het bijzonder natuurlijk voor deze boom. We zijn door de droogte toch wel wat beeldbepalende bomen kwijtgeraakt ondanks alle liefde en aandacht van de tuinploeg. Pater Grad, lid van onze gemeenschap en van huis uit Franciscaan, zal het met een zegen van Franciscus vast eens zijn!  

Gebed voor de Schepping[1]

Laat ons in vrede bidden
Om eerbied voor al wat op de aarde leeft
Om dankbaarheid voor de schepping ons toevertrouwd
Om dankbaarheid voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis
Om dankbaarheid voor licht en kracht van de zon
Om dankbaarheid voor water dat leven voedt
Om dankbaarheid voor zuivere lucht die adem geeft
Om dankbaarheid voor vuur dat verwarmt
Om dankbaarheid voor al wat groeit en bloeit
Om dankbaarheid voor het gewas dat ons voedt
Om dankbaarheid voor wat kleur en smaakt geeft
Om dankbaarheid voor dieren in het wild en in het veld
Om dankbaarheid voor vruchtbomen en cederen woud
Om dankbaarheid voor kruipgedierte en vogels bevederd
Om dankbaarheid voor wonderen van kunst en cultuur
Om dankbaarheid voor al wie hun stem verheffen voor de aarde
Om dankbaarheid voor de zuiveren van hart
Om dankbaarheid voor scheppende kunstenaars
Om dankbaarheid voor werkers aan recht en gerechtigheid
Om dankbaarheid voor vredestichters en hoeders van het leven

Leer ons een onverdeelde inzet voor al wat adem heeft
Leer ons al wat leeft onbaatzuchtig te beminnen
Leer hoog en laag, klein en groot te zien met nieuwe ogen
Leer ons dankzegging en dienstbaarheid, alom en altijd
Leer ons een nieuw lied voor God die schept en herschept, altijd weer.

Bron gebed voor de Schepping

[1] De broeders van de abdij van Egmond delen hun litanie die zij in hun Vespers zullen bidden.