Vieren met Kerst en de jaarwisseling

In de tijd dat we toeleven naar Kerst kijken we in onze hectische wereld met geweld, ongelijkheid, ruzies en armoede, verwachtingsvol uit naar menselijkheid en lichtjes van hoop. We gaan de vreugde van Kerstmis nu echt tegemoet. Uitzinnige en tegelijk stil makende vreugde zal het zijn! Om wat ons overkomt. Het menselijke gezicht van God, zichtbaar in een klein kind, geboren aan de rand van de samenleving, om onder ons te zijn!

We vieren samen op de feestdagen, als volgt:

Zondag 24 december, Kerstavond 21.00 uur
In deze viering zal er een collecte zijn voor het opvangwerk van de Hoogstraatgemeenschap in Eindhoven. Zij bieden onderdak, levensonderhoud en ondersteuning aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

Maandag 25 december, eerste Kerstdag 11.00 uur
Via de dagteams en huisgenoten heb ik een uitnodiging aan iedereen gedaan stil te staan bij de vraag: ‘Wat wordt deze Kerstmis geboren?’ Je kunt je antwoord op welke manier ook vormgeven. En dit in de viering  naar voren brengen.

Zondag 31 december, Oudejaarsavond, 20.00 uur

Maandag 1 januari, Nieuwjaarsdag 12.00 uur

Om het jubelend uit te kunnen zingen komt Riet Heesterbeek op zaterdagavond 23 december om 20.00 uur kerstliederen met ons zingen. Komt allen.

Let op!
Zondag 24 en 31 december is er geen zondagsviering in de ochtend.
Tweede Kerstdag is er geen viering, en van
26 december tot en met 1 januari geen ochtendgebed.

Onze missionaire werkers

Het verhaal van Anne en Frank
Als leefgemeenschap hebben we opvallend veel leden die ergens in de wereld (Indonesië, Ghana, Kenia, Congo, Jordanië, Thailand…) missie- of zendingswerk hebben gedaan en na terugkomst een thuis vonden in de Hooge Berkt gemeenschap. In de komende tijd publiceren we een aantal van die persoonlijke levensverhalen.

We beginnen met het verhaal van Anne en Frank die uitgezonden werden naar Kenia. Zij kwamen in 2008 terug naar Nederland en vonden toen hun thuis in de Hooge Berkt gemeenschap.

Onze missie in de jaren 1990 – 2008
Anne en ik hebben tussen onze 30e en 49e verjaardag mogen leven, leren en werken in Kenia en Zuid Soedan. We kijken vol dankbaarheid terug op deze periode waarin we zoveel bijzondere mensen hebben mogen leren kennen en zoveel verrijkende ervaringen opgedaan. Het meest bijzondere dat als rode draad voor onze aanwezigheid geduid kan worden is dat onze aanwezigheid een vervlechting van geloof en leven betrof. Vanuit onze christelijke bron die verrijkt werd met nieuwe culturele dimensies en prachtige mensen die hun geloof leefden, vaak vanuit niet te benijden omstandigheden, deden zij ons groeien in ons eigen geloof. Daarvoor konden wij wat wij geleerd hadden in het onderwijs en op economisch gebied delen in de projecten die vanuit de basis gemeenschappen gestart werden.

Bij terugkeer in Nederland zochten we dan ook naar een woonplaats die aansloot bij onze ervaring die we zo graag voort wilden zetten. We werden door vrienden op het spoor gezet van Gemeenschap De Hooge Berkt. Toentertijd gebruikten die een ‘subtitel’: “Geloven op maandag” die ons erg intrigeerde. De missie van de gemeenschap verduidelijkte nog meer: een zoek/vindplaats zijn van geloof. In Afrika hadden we geleerd dat je dat met andere mensen doet, het liefst in/vanuit een levendige gemeenschap. Die hebben we hier gevonden en in 2010 zijn we lid geworden. Sinds 2015 wonen we in het mooiste pand van de gemeenschap en voelen ons hier helemaal thuis. 

Anne & Frank Boomers

Jouw verhaal…
Ben jij een missionair werker?
Dit is wat de Hooge Berkt gemeenschap voor jou kan betekenen:

Op zoek naar verlof accommodatie? Dat kunnen we je bieden!
Op zoek naar een plek om op adem te komen en bij te tanken? Dat kunnen we voor je zijn!
Op zoek naar een nieuw thuis in een gemeenschap? Kom eens bij ons kijken!

Kijk hier maar eens verder.

Viering van verbinding

Terugblik op zondag 3 december 2023

Nu drie jaar geleden, op 6 december 2020,  werd ds. Petra Speelman bevestigd als predikant van Protestantse gemeente van Bergeijk en kreeg een zending als predikant voor de Hooge Berkt Gemeenschap. Zondag 3 december gaf ze haar opdracht terug en werd ze losgemaakt als predikante van de PG van Bergeijk.  Met de bevestiging van ds. Joke van der Neut als predikant van de PG Bergeijk, met een zending voor de Hooge Berkt Gemeenschap gaat de verbinding tussen gemeente en gemeenschap verder.

Grote dank was er voor de inzet van de kerkenraad om deze verbinding formeel ook mogelijk te maken. Namens de gemeenschap werd door Leonie een beeldje van een   ‘vriendenkring’ geschonken als teken van onze verbinding en onze gezamenlijke weg in de oecumene.

Het was een vreugdevol samenzijn, vol goede en bemoedigende woorden in de verkondiging, in de gebeden en in het samen vieren van het avondmaal. De ontmoeting werd gezellig voortgezet in De Ster, de ontmoetingsruimte van de kerk. Zo samenkomen was een mooie start van de adventstijd.

Zie hier de video voor de integrale uitzending van deze dienst.

Hieronder een fotogalerij van de viering.