Vieringen van advent, kerst en de jaarwisseling

Geroepen om vredebrenger te zijn​

Voor de periode van Advent en Kerst hebben we als gemeenschap gekozen voor thema’s rond vrede omdat we leven in een wereld waarin dit niet gemakkelijk om ons heen en ook soms niet in onszelf te vinden is.

We leven in deze tijd hoopvol toe naar het Kerstfeest, feest van de geboorte van Jezus die van Godswege een vredebrenger voor de wereld is.

Daarin geloven wij. Je bent van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren.

We wensen iedereen vrede en alle goeds voor de feestdagen en in het nieuwe jaar.

 • Zaterdag 17 december 19.15 uur: Lichtdienst
 • Zondag 18 december 11.00 uur: Oecumenische viering
 • Zaterdag 24 december 21.00 uur: Kerstavond
 • Zondag 25 december 11.00 uur: Oecumenische viering, 1e kerstdag
 • Zaterdag 31 december 20.00 uur: Lichtdienst
 • Zondag 1 januari 2023 12.00 uur: Oecumenische viering

Na de vieringen drinken we met elkaar koffie en thee in onze huiskamer.

Iedereen is van harte welkom om daarbij aan te sluiten.

Bij de kerstkaart van 2022

Geroepen om vredebrenger te zijn

Voor de kerstdagen 2022 en het nieuwe jaar 2023 wensen we je een glimp van vrede

Welkom op deze speciale pagina bij onze kerstkaart 2022

Op de kaart die we dit jaar verzonden hebben wordt in korte berichtjes een impressie gegeven waar we ons als gemeenschap het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden, waar we staan en wat ons raakt.  Uiteraard waren er nog veel meer hoogtepunten en memorabele momenten, zoals het 55 jarig bestaan van de gemeenschap op 9 juli en eerste lustrum van ons bestaan als Groene Gemeenschap op 22 april dit jaar.

Op deze pagina staat wat meer achtergrondinformatie en waar dat kan, wordt verwezen naar andere pagina’s op onze website.

Doortocht

De kaart begint met een bericht van onze voorzitter, Judi Wiepkema. Zij beschrijft met een paar zinnen het intensieve traject dat we gemeenschap breed met elkaar zijn gegaan.

In onze grote gemeenschap vormen de dagteams binnen die grote gemeenschap, kleine gemeenschapjes die met elkaar zorg dragen voor de praktische zaken van een dag, zoals het ontbijt, de vieringen, koffie/thee, schoonmaken, gastenontvangst etc. Een dagteam is ook de plaats waar in die kleinere kring inhoudelijke onderwerpen besproken kunnen worden.

In het proces van de ‘Doortocht’ zijn de vragen vanuit het bestuur steeds in de dagteams en soms ook in andere kringen besproken, verzameld en weer teruggekoppeld naar het bestuur voor een volgende stap. Allereerst zijn we begonnen met een inventarisatie wat waard is om te bewaren en waar we naar vernieuwing wilden zoeken. Alle reacties zijn verzameld en samengebracht in een aantal voorstellen en nieuwe vragen waarover opnieuw door alle leden in de dagteams is doorgesproken. Het was heel bijzonder om op alle onderwerpen die in een gemeenschap als de onze spelen met elkaar door te praten, naar elkaar te luisteren en nieuwe richting te zoeken die door zo veel mogelijk leden ook gedragen wordt en kan worden.

Voor 2023 is het de uitdaging om alle ideeën ook concreet te gaan uitwerken, oude vormen los te laten en nieuwe vormen te zoeken waarmee we voor onszelf en voor onze gasten een inspirerende, warme en hartelijke plaats van (christelijk) samenleven kunnen blijven.

Het afgelopen jaar stond in het teken van ons vernieuwingsproces. Met de prachtige titel ‘Doortocht’, geïnspireerd op de 22 conclusies van de werkgroep, die over onze toekomst nadacht. Aan de hand van vijf thema’s hebben wij in een intensief, maar inspirerend traject met elkaar uitgewisseld hoe wij deze kunnen vormgeven. De onderlinge communicatie is versterkt en de eenheid in onze gemeenschap, met haar veelkleurigheid, is gegroeid. In november is de uitkomst van de Doortocht overhandigd aan het bestuur. Het vertrekpunt blijft een groot, gezamenlijk verlangen naar het aanwakkeren van onze kernwaarden: samenleven, dagelijks gebed en gastvrijheid, met onze missie en leefregels als fundament. Ook om met lef onze eigenheid meer zichtbaar te maken. Vanuit de overtuiging dat wij als gemeenschap van betekenis zijn voor de wereld. De plannen zullen wij met elkaar in de komende jaren vorm gaan geven. Vereenvoudiging en ruimte maken staan daarbij centraal. Wij trekken verder op onze Doortocht. Met God in ons midden. Opgeroepen om de hoop levend te houden en vrede te brengen.

Op doortocht gingen we met bibliodrama

Een van de werkvormen die in onze gemeenschap regelmatig gebruikt wordt is die van ‘bibliodrama’. Het is bijzonder om dat in de kapel te doen. Ook in het proces van onze doortocht hebben we ervaren hoe bijzonder deze werkvorm is om bij de kern van je bezieling te komen, te ontdekken waar je staat en waar je verlangen naar uitgaat. 

Hoe ziet onze toekomst eruit? Bij de start van onze doortocht zijn we in de kapel. Ieder van ons wordt gevraagd te staan in de ruimte van het verhaal van Johannes 21. Op één van de acht plaatsen die zijn aangeduid, zoals ‘we hebben de hele nacht niets gevangen’, ‘gooi het net uit aan de andere kant of ‘heb je me lief’. We gaan staan op de plaats waartoe we worden getrokken en krijgen gelegenheid woorden te geven aan wat ons daar doet staan. We luisteren naar elkaars bewogenheid en zien: zo is ieder van ons persoonlijk geborgen in dit grote verhaal. Zo zijn wij gemeenschap en worden in Zijn Naam op weg gezet. Wij trekken verder op onze Doortocht. Met God in ons midden. Opgeroepen om de hoop levend te houden en vrede te brengen.

Een gemeenschap in de wereld

Vanaf het begin van onze gemeenschap hangt er in de kapel een wereldbol. Het doet ons beseffen gemeenschap in de wereld te zijn. Verschillende van onze leden hebben elders in de wereld gewerkt en/of contact met mensen die daar wonen en werken. Zo zijn er banden met Afrika, Indonesië, Jordanië, Syrië … en via hen komt de wereld ook binnen in ons leven en in onze liturgie.

De oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal en toen er gezocht werd naar woonruimte voor mensen uit Oekraïne hebben we gekeken wat wij konden bieden. Heel kort is er een gezin geweest dat ook weer snel vertrok en vlak daarna was er opnieuw een vraag. 

In onze gebedsdiensten gaat het vooral om liturgie. Maar ook wij kennen een dubbele bloedsomloop: liturgie en diaconie. Samenleven betekent vooral omzien naar elkaar en de mensen die op onze weg komen. De verschrikkingen in de Oekraïne riepen ons op tot een bijzondere vorm van diaconie. Wij konden vrij gemakkelijk een appartement vrijmaken voor een moeder met kinderen. En we kunnen ook ondersteuning bieden voor een langer verblijf. Het is een druppel op een gloeiende plaat. Maar voor ons is het heel concreet: een vluchteling onderdak bieden. Het gezin wil zo snel mogelijk terug. Daarom leert de moeder nog geen Nederlands. Niet uit onwil, maar zo houdt zij in ballingschap de hoop levend op de terugkeer!

Bibliodans

Op verschillende manier wordt op de Hooge Berkt gemeenschap aan Bibliodans gedaan. Bijna elke maand is er een open avond waarin leden van de gemeenschap en belangstellenden van buiten kan aansluiten bij “Leerpunten in beweging” of “Leerhuis gedanst” o.l.v. Leonie van Straaten. Ook is het mogelijk om individueel Dansante geestelijke begeleiding te ontvangen, in te schrijven voor een Retraite in beweging in groepsverband of individueel. Kijk voor de mogelijkheden op onze website bij programma.

Lees hier verder.

Dansen is bidden met mijn lichaam. Ik kom tot mezelf, tot het diepe geheim dat mij overstijgt.

Leefregel

In onze gemeenschap leven we al een aantal jaren weer bewust met een ‘leefregel’ die gegroeid is uit leerhuizen, die in de beginjaren van onze gemeenschap gegeven zijn. Zo hebben deze leefregels diepe wortels in de spiritualiteit van onze gemeenschap.  Deze ‘leefregel’ bestaat in feite uit vijf regels die in ons praktisch en geestelijk samenleven als wegwijzers op onze weg staan, zowel als gemeenschap in ons samenleven als op het persoonlijk niveau en je eigen ontwikkeling en in de context van een gemeenschap.

De vijf regels zijn:

 1. Word wie/wat je bent
 2. Broederschap, durf het aan
 3. Ga je weg
 4. Ontdek je verantwoordelijkheid
 5. Waag het (Gods) verbond te maken.

In het afgelopen jaar heeft Mariek op de website regelmatig een blog geschreven over een van de leefregels en waar zo’n leefregel allemaal aan raakt. Ze zijn te vinden op de nieuwspagina.

Onze leefregel biedt een geestelijke weg waarlangs we kunnen worden wie we ten diepste zijn.

500 jaar Ignatius

In 2021 was het 500 jaar geleden dat Ignatius tot bekering kwam. Om daar als gemeenschap ook aandacht aan te besteden vond op 12 maart 2022 in de kapel de theatervoorstelling “De ridder maakt een knieval” plaats en was er een lezing verzorgd door Nicolaas Sintobin sj.

De Ignatiaanse spiritualiteit zit in het DNA van onze gemeenschap vanwege de mensen met wie de gemeenschap ooit begonnen is. Het was inspirerend om meegenomen te worden in het verhaal van de bekering van Ignatius en in de uitwerking hiervan in de lezing van Nicolaas Sintobin sj.

Het kompas bij uitstek voor de Ignatiaanse onderscheiding is de vreugde en aanverwante gevoelens als rust, vertrouwen, kracht, blijheid.

Gasten

In het jaar 2022 konden we weer volop gasten ontvangen die voor korte of langere periode praktisch met ons meeleefden of in stilte een bezinningstijd bij ons doorbrachten. Gasten die met ons willen meeleven of een retraite willen volgen zijn ook in 2023 weer van harte welkom.

Zie hier ons aanbod 

DANK voor de grote gastvrijheid die ik deze week mocht ontvangen. Stil, eenvoudig, warm, hartelijk, ook zonder veel woorden.

Boekpresentatie Heilige Liederen

Op 24 april 2022 vond de presentatie plaats van het boek Heilige liederen, een lied komt niet zomaar uit de hemel vallen dat door Sybe Travaille geschreven is.  

Van 1982 tot 2002 was hij cantor en verantwoordelijk voor het zingen in de dagelijkse liturgie van Gemeenschap De Hooge Berkt. Hij gaf zanglessen en schreef nieuwe muziek voor de liturgie. Daarvoor oriënteerde hij zich op verschillende tradities en stijlen. Kerkliederen bleken bij uitstek een teken van geleefde oecumene te kunnen zijn.Liederen komen niet zomaar uit de hemel vallen. Ze worden gedragen, soms jarenlang, door levende mensen die leven in een bredere bedding.  Sybe laat in dit boek zien wat hem heeft geïnspireerd, ook waar dat voor hem niet vanzelfsprekend was.

Zie hier verder

Ons zingen is ons bidden, het is wie we zijn.

Boekpresentatie Latifa

In dezelfde maand vond nog een feestelijke presentatie plaats van een boek geschreven door een lid van de Hooge Berkt gemeenschap.

Op zaterdagavond 30 april deelde Mariek de Jong de eerste exemplaren van haar boek Latifa, een weg naar aanvaarding uit aan leden van de gemeenschap als dank voor hun bijdragen in het wordingsproces van haar boek. Een feestelijke avond met hapjes en drankjes rond deze boekpresentatie.

Lees hier verder

5 jaar Groene Gemeenschap

Op 22 april 2017 werden we als gemeenschap lid van de Groene Kerken. We beschouwen deze dag als de geboortedag van onze identiteit als Groene Gemeenschap.

Wanneer we terugkijken op de afgelopen 5 jaar dan hebben we best wat stappen gezet richting verduurzamen. Gemeenschap breed laten we ons in onze keuzes steeds meer leiden door duurzame overwegingen, of het nu gaat om het gebruik van materialen, aanschaf van apparatuur, bemesting in de tuin, schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen, afvalscheiding of het dagelijks voedsel. We maken bewust gebruik van onze zonnepanelen door vooral tijdens de zonuren bv de wasmachines te draaien. We zijn overgegaan naar een leverancier van groene energie en er is gezocht naar een milieubewuste bank.

We beseffen dat een ‘Groene Gemeenschap’ willen zijn een proces is van voortdurend leren en implementeren. Een proces dat nooit af is en een spirituele basis nodig heeft om de betrokkenheid te gronden. Daarom zijn we ook steeds op zoek naar een ecologische spiritualiteit die ons handelen en keuzes draagt.

Zie hier verder

Onze kerstkaart