Het kan weer!

Welkom

Je bent welkom in de diensten, bijvoorbeeld voor de zondagsviering om 11.00 met daarna koffiedrinken. We starten weer met samenzang en je hoeft je niet van te voren aan te melden. De 1,5m afstand houden we nog wel even aan.

Je bent welkom om gewoon maar weer eens langs te komen en aan te schuiven op onze koffie- en thee momenten. Heb je belangstelling voor de gastenprogramma’s volg dan de website en mail gastenontvangst@hoogeberkt.nl

Let op! De bereikbaarheid van de De Hooge Berkt is veranderd!

Komend vanuit Eersel is het niet meer mogelijk om binnendoor naar de Hooge Berkt te rijden. Deze weg, het deel na Hooge Berkt 24 richting Eersel, wordt fietspad. Onze gemeenschap is Dit betekent dat autoverkeer vanaf 5 juli ons alleen nog kan bereiken vanaf de Nieuwstraat.

Bij de foto van Christoffel:
Ons aller gebed is verhoord, met grote dank aan allen die een zware verantwoording hebben gedragen om deze pandemie onder de knie te krijgen.

Kunstenaar: V. Semeyn Esser datering: 1960
Locatie: Boschveldweg Den Bosch

Wegafsluiting Hooge Berkt definitief

Gemeenschap De Hooge Berkt ligt aan de weg de Hooge Berkt. Vanaf maandag 5 juli wordt deze voor twee weken geheel afgesloten; vanaf 19 juli is de weg vanaf de aansluiting met de Stöckesweg afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van (brom)fietsers, motoren  en landbouwverkeer.

Dit betekent dat autoverkeer vanaf 5 juli ons alleen nog kan bereiken vanaf de Nieuwstraat.

(Klik op de plattegrond voor een vergroting)

Ga je weg I

Een leefregel

Nadat we eind vorig jaar Jezus zijn geboorte vierden en op Goede vrijdag zijn overlijden herinnerden om op Pasen te getuigen van zijn wederopstanding, bleven we net als de apostelen alleen achter. Leven, sterven, opstaan… en dan? Pinksteren: de komst van de Heilige Geest. Voor ons in gemeenschap de Hooge Berkt zijn dit de Gemeenschapsdagen.  We komen allen bij elkaar, waarvandaan dan ook, en maken elkaar deelgenoot van wat in het komende jaar onze gemeenschappelijke aandacht wil krijgen. We hernieuwen onze belofte aan elkaar en aan de Ene en vieren feest. Dit jaar was het heel wat minder feestelijk i.v.m. corona maar digitaal wisten we ons wel te verzamelen.

En daarna gaan we weer ieder ons weegs. Geïnspireerd, vernieuwd en vervuld van zijn boodschap, volgen we Jezus in de Geest. Zoals de apostelen dat deden, doen wij.

Dit jaar was onze inspiratie tweeledig. Op werelds niveau maakt veroudering en afname van het aantal leden steeds meer de noodzaak duidelijk dat we naar nieuwe wegen moeten zoeken om ons voortbestaan mogelijk te houden. Moeten we vereenvoudigen en hoe dan en waar? Daarnaast -ik zou eigenlijk beter ‘daarvóór’ of ‘daarónder’ kunnen zeggen- ligt de vraag of we ‘de leefregels’ kunnen aannemen als de verwoording van onze spiritualiteit en daarmee dus als het door ons te volgen pad.

De leefregels zijn ruim dertig jaar geleden ontstaan uit de leerhuizen die hier destijds o.l.v. Peter Schilling en Niek Werkhoven gehouden werden. Ze zijn geworteld in een vijftal passages van Genesis en worden door de gemeenschap herkend als een belangrijke inspiratiebron en als ‘eigen’. Toen we vier jaar geleden onze vijftigste verjaardag vierden gaf Jan Renkema een inleiding over die leefregel en sindsdien heeft die ons steeds meer bezig gehouden. Nu is het de vraag of wij serieus op weg gaan met deze leefregel. Gaan we haar toepassingsmogelijkheden onderzoeken en haar gebruiken? Hoe kan ze ons dienen in het vaarwater waarin we nu terecht gekomen zijn?

Ik spreek over leefregel(s) omdat het om vijf regels gaat die samen één zijn: één leefregel. Ze zijn a.h.w. aan elkaar gekoppeld en liggen in elkaar besloten. Het zijn:

  • Word wie je bent
  • Broederschap, wees er niet bang voor
  • Ga je weg
  • Ontdek je verantwoordelijkheid
  • Waag het (Gods) verbond te maken

Nu is het tijd om te gaan. Onze weg te vervolgen. Verder trekken, de zomer in, het jaar door met dat wat de Geest ons bracht. Dat is een kracht in deze regel: begeesterd raken en in beweging komen, niet stil blijven staan, zoek het nieuwe, ga het leven tegemoet, leer van het onbekende en vreemde. Zoals Abraham deed nadat God hem zei: ‘Trek weg’. (Gen.21,1)

Mariek de Jong.

Ssst! Stiltewandeling 12 juni

Hier hebben we naar uitgekeken!

Zaterdag 12 juni kan het weer, met Lilla Travaille op pad voor een stilte wandeling.

Na een korte kennismaking en inleiding wordt er ongeveer een uur in stilte gewandeld. 

  • Tijd: 10.00 tot 12.00 uur.
  • Startpunt: De Hooge Berkt, Hooge Berkt 16, Bergeijk, buiten op het plein bij de gastenontvangst.

Er is nog plaatst en deelname is gratis!

Opgeven?  Stuur een mail aan gastenontvangst@hoogeberkt.nl

Gasten welkom!

Het lijkt wel of we wakker worden uit een lange, lange winterslaap. Wat hebben we jullie, onze vrienden en gasten gemist!

Nog niet alles kan maar we zijn op de goede weg en langzaamaan kan er steeds een beetje meer. Je kunt je vanaf nu weer opgeven voor het gastenprogramma. Kijk voor de mogelijkheden bij de activiteiten. Wil je komen en/of ergens aan meedoen, stuur een mail aan gastenontvangst@hoogeberkt.nl.

We zien uit naar je komst!

Elsje Wessels maakte de foto van deze bruine korenbout, een zeldzame Libelle. Kwetsbaar en net ontwaakt!