Klimaatalarm, een terugblik

Foto: Brabants Dagblad

Klimaatalarm de Kempen 14 maart

Ook vanuit onze gemeenschap werd er meegedaan. Hans van Dijk, Anne van Kraaij en Antoinette bezochten de markt in Eersel, waar het klimaatalarm voor de Kempen plaatsvond tussen 2-3 uur. Samen met de ruim 100 deelnemers stroomden de markt vol met spandoeken of vlaggetjes. Via de livestream deden nog eens 150 mensen mee. 

Na het eigen Kempen programma, dat bestond uit een lezing, een kwis, een statement uitgedeeld aan de gemeenteraadleden en partijvoorzitters van Groen Links, Partij van de Dieren en PvdA, werd een gedicht voorgedragen en een internationaal lied gezongen. Via een livestream was er verbinding met het centraal landelijke programma en wat elders gebeurde. Immers in het hele land waren er klimaatalarm bijeenkomsten en waren er  kerken die hun klokken luidden om de urgentie aan te geven. Om 3 uur werd een gebedsdienst aangeboden. De gebedsbijeenkomst, georganiseerd door de partners binnen Groen Gelovig is te zien op www.groengelovig.nl/klimaatalarm.

Ook in onze eigen ochtenddienst was er aandacht voor de klimaatcrisis, onze verantwoordelijkheid en de zorgen voor de toekomst.

En wat trof nou in Eersel? Het vreedzame klimaat onder de deelnemers, de zorgvuldigheid met groene stippen op de oude keitjes van deze markt dat we corona proof konden staan.  De vele posters en in het bijzonder een gedicht gemaakt door leerlingen van Riethoviuscollege. Zij benadrukten in hun gedicht dat wij, de mensen op de Markt,  nog niet de gevolgen zullen ondervinden van de klimaatcrisis  maar dat onze  kinderen en de daaropvolgende generaties de volle laag zullen krijgen als we niet als de wiedeweerga de nodige maatregelen nemen. Iedereen kan meehelpen, maar de politiek is echt aan zet. De regelgeving om een te grote  temperatuurstijging te voorkomen kan geen uitstel meer verdragen. En bovenal dat we, er met elkaar konden zijn. De een lijfelijk, de ander met het hart.

Als Hooge Berkt gemeenschap gaan we gemotiveerd verder met de leerweg die Gerard en Frank in onze gemeenschap aanbieden rond “de profeet van onze aarde”, Berry. En zo gaan we verder in de praktijk van iedere dag, op alle levensterreinen van ons leven.

Tenslotte enkele passages uit het klimaatgebed gemaakt door: A Rocha, Micha, Groene Kerken en de Laudato Si-werkgroep:

“Schepper God, U laat nooit los wat uw hand begon.
Dat zien we overal om ons heen.
De lente breekt aan.
Uw Geest ademt in al uw schepselen.
U blijft trouw aan een schepping vol schoonheid en diversiteit.
Maar door onze levensstijl behandelen wij haar respectloos.
Wij buiten uit, vervuilen en maken kapot.
Vergeef ons.
Liefdevolle God, U geeft ons hoop. 
U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.
Geef ons ogen, die zien wat juist is.
Geef ons hart voor alles wat leeft.
vul ons met bewogenheid en liefde.
Heer, voed onze onrust over onrecht en vervuiling.
Help ons in te zetten voor recht en vrede.
Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen,
en U groot mag maken. Amen.”

Hans en Antoinette

Veertigdagentijd

Van Els ontvingen wij een meditatieve tekst, die zij geschreven heeft voor de viering van zondag 7 maart van Ekklesia Breda en die zij als goede vriendin van de gemeenschap met ons deelt:

Veertigdagentijd
Tijd van kiezen
We kunnen twee kanten op
De kant van het licht
Of de kant van het duister
Kiezen voor leven
Of kiezen voor dood
Er is geen tussenweg
Geen ‘soms’ of ‘een beetje’
God wil ons helemaal
Hart en ziel
Kiezen voor God
Is kiezen voor het licht:
Voor eerlijkheid en rechtvaardigheid
Is kiezen voor gulheid:
De kloof dichten tussen arm en rijk
Is kiezen voor bevrijding:
Losmaken wat de ander gevangen houdt
Is kiezen voor liefde:
Je naaste: vriend en vreemdeling
Kiezen voor God
Is ons hart openen
Onze handen openen
Veertigdagentijd
Tijd van geven
Brood, aan wie honger lijdt
Onderdak, aan wie verloren is
Ruimte, aan wie verdrukt is
Aandacht, aan wie vergeten is
Vertrouwen, aan wie angstig is
Troost, aan wie bedroefd is
Wie ontvangen heeft wordt een gever
Geef wat jou gegeven is
Deel wat jou ten deel gevallen is
Geven is de ander tevoorschijn kijken
Jij bent mijn broeder
Ik ben jouw zuster
Wij delen deze aarde
Een aarde van oorlog en vrede
Schaarste en overvloed
Schulden en tegoeden
Honger en vetzucht
Onderdrukking en vrijheid
Armoede en rijkdom
Waarom jij daar?
Waarom ik hier?
Veertigdagentijd
Tijd van verlangen
Verlangen naar dat visioen
Van licht dat in het donker zal schijnen
Mijn licht?
Van vrijgevigheid die schulden zal wegnemen
Mijn vrijgevigheid?
Van liefde die tranen zal drogen
Mijn liefde?
Van moed die onrechtvaardigheid zal bestrijden
Mijn moed?
Veertigdagentijd
Tijd van kiezen
Kiezen? Voor God?

Els Vis

Link naar de opname van de viering tref je hier (extern) aan.

Publicatie Oecumene

Met vreugde maken we openbaar dat de uitgave Oecumene, gave en opgave voor geïnteresseerden beschikbaar is. Deze uitgave is de vrucht van een proces waarin vijf leden van de gemeenschap zich met elkaar verdiepten in de positie en de koers in de oecumene van Gemeenschap De Hooge Berkt. Dankzij de vele gesprekken met elkaar, met de kerkleiders, met externe specialisten en met eigen leden kwam dit document tot stand. Wat wij ontvingen als gave, willen we op onze beurt ook beschikbaar stellen – in de hoop dat we met steeds meer betrokkenen samen op weg zijn in deze wereld en in deze tijd.

De uitgave Oecumene, gave en opgave is te bestellen per mail: bergeijk@hoogeberkt.nl met vermelding van aantal, voorletters, achternaam en adres. U krijgt van ons bericht over de betaling.

De prijs is € 6,00 per exemplaar + eventuele verzendkosten € 4,00 (in Nederland)

Inzage exemplaar: