Lezing over Armoede in Nederland

De Lavra zat vol met geïnteresseerden uit Bergeijk die kwamen luisteren naar de lezing van Ds. Crouwel van de Raad van Kerken om daarna met elkaar in gesprek te gaan over Armoede in Nederland. De presentatie is hier te vinden.

De leden van de kerken besteden (in geld en naar euro’s omgerekende uren vrijwilligerswerk) meer dan € 80 miljoen aan armoedebestrijding. Toch was de boodschap dat geld niet zaligmakend is: nabijheid en communicatie zijn in eerste instantie nog belangrijker, voordat geld goed besteed kan worden. Het was een boeiend onderwerp om van te horen en er met elkaar over te spreken.

Predikant met bijzondere opdracht

De gemeente Bergeijk van de Protestantse Kerken in Nederland heeft een beroep uitgebracht op Ds. Petra Speelman als predikant met een bijzondere opdracht. Zij heeft dit beroep inmiddels aanvaard. Over enige tijd zal Petra bevestigd worden als ‘gastpredikant bij Gemeenschap De Hooge Berkt’.

Petra is al langere tijd verbonden aan onze gemeenschap, ook als voorganger in de zondagse erediensten. Zij zet zich actief in voor de samenwerking tussen de verschillende kerken in Bergeijk. Deze beroeping betekent een formele verbintenis binnen de kaders van de PKN.

Namens het bestuur van de gemeenschap zegt Leonie van Straaten, tijdelijk bestuursvoorzitter, verheugd te zijn met dit beroep vanuit de PKN: “Hiermee zetten we onze rol en positie als oecumenische gemeenschap in het kerkelijk veld verder op de kaart.”

Joh. 1, 29 – 34

Je weerstand doorbreken, onszelf verliezen en ingaan op de uitnodiging

Vorige week zondag hebben we al gehoord dat Jezus volgens het evangelie van Marcus op weg is naar Jeruzalem en dat hij, ondanks het lijden dat hem te wachten staat, trouw wil blijven aan zijn roeping. Dat is geen gemakkelijke weg, maar wel een radicale keuze. Iets van die radicaliteit horen we nu in het evangelie van vandaag.

In het begin van het verhaal komt er een jongeman naar Jezus toe en vraagt: Wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? In die vraag hoor je een verlangen, een echt verlangen naar goed en rechtvaardig leven, of om het met de woorden van de eerste lezing te zeggen: een verlangen naar de geest van wijsheid die alles te boven gaat. Jezus geeft hem dan als antwoord de Tien Woorden, zoals Mozes die al heeft gegeven, en vooral wat hij moet doen tegenover zijn naaste: niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen enz.

Dat op zich is dus al een goede richting: dat je leert als een goed mens te leven, in de juiste verhouding tot je medemens en tot God. Maar de jongeman deed dit al en zoekt een weg verder. Op dat moment kijkt Jezus hem liefdevol aan en zegt:
Aan één ding ontbreekt het je nog: ga verkopen al wat je bezit en geef hetaan de armen, en je zult een schat in de hemel hebben. Kom dan terug om mij te volgen.

Jezus roept hem op tot een keuze: enerzijds alles los te laten wat hij bezat en anderzijds te leren delen in de goddelijke liefde, die Jezus zelf present stelde. Dat is inderdaad een radicale keuze, die niet zomaar voor iedereen geldt, maar die Jezus hier persoonlijk tegen deze man richt. Jammer genoeg gaat hij er niet op in, omdat hij veel bezittingen heeft.

Op die keuze gaat het evangelie verder, wanneer Jezus spreekt tot zijn leerlingen. De jongeman was rijk en kwam er niet toe om alles te verkopen. Hij was bezet, bezeten. Jezus laat nu horen: Wat is het toch moeilijk voor een rijke om binnen te gaan in het koninkrijk van God. Wat is dat toch? We kennen die ervaring wel. Als je rijk bent en veel geld hebt om allerlei dingen te kopen, heb je ook macht tegenover andere mensen en trek je gemakkelijk veel vrienden aan. Je staat in feite zelf in het centrum. Hoe anders is het, als je je leven laat bepalen door een ander, als je bereid bent iemand te volgen die je inspireert. Dan gaat het om andere waarden, zoals solidariteit, rechtvaardigheid of gemeenschap. Jezus wijst erop hoe moeilijk het is, ja bijna onmogelijk, zeker als je rijk bent, om op die roep in te kunnen gaan. Toch zijn er mensen die de roep horen, ook onder ons. Die los laten wat ze daar, elders, aan leven hebben opgebouwd en bereid zijn dat op te geven om te verhuizen hier naar toe, naar deze gemeenschap en de weg van de goddelijke liefde te gaan, met alle onzekerheid die dat meebrengt. Ik heb respect voor hen.

Die oproep om alles los te laten geldt niet alleen voor jongeren die nog een groot deel van hun leven voor zich hebben, of voor mensen die pas begonnen zijn de weg van Jezus te volgen. Die oproep wordt vandaag ook tot ons gericht, die al geraakt zijn door Jezus en begonnen zijn aan die weg van de liefde. Wat wordt er dan tot ons gezegd? Toen ik de oproep hoorde: Aan één ding ontbreekt het je nog, voelde ik eerst een weerstand. Wat moet ik nu weer loslaten, wat is er dat mij tegen houdt om die weg van Jezus verder te gaan? Dat is misschien niet zo radicaal en toch.

Ik denk concreet bijvoorbeeld aan de veranderingen binnen de gemeenschap vanwege een nieuwe structuur. We worden uitgenodigd mee te gaan in de nieuwe dagteams, maar er is ook weerstand om de goede band met iemand zomaar los te laten en weer nieuwe contacten met anderen te maken. Ik denk ook aan onze samenleving, met nieuwe bepalingen vanuit het klimaatakkoord. We zullen grote veranderingen meemaken, en moeten gaan kiezen voor minder gas in onze woning en minder benzine voor de auto. Om tot de juiste houding te komen wordt van ons gevraagd een omslag te maken in denken en doen.

Hoe dan ook, ik denk dat het mogelijk is om de weerstand te doorbreken, onszelf te verliezen en in te gaan op de uitnodiging. Als die jongeman in de ogen van Jezus had gekeken en de liefde gevoeld, had hij die stap misschien kunnen maken. Of zoals op het eind Petrus kon zeggen: Wij hebben toch maar alles achter gelaten. Bidden wij om die geest van wijsheid.

Meditatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Studenten Culturele Antropologie

Jasmijn, Dionne en Pascal studeren Culturele Antropologie in Leiden. Als tweedejaars bachelor student moeten ze participerend onderzoek doen in het veld en hun keuze viel op onze gemeenschap.

Drie weken leven ze mee op ons ritme (wat best wel wennen is voor deze studenten), helpen mee in de keuken, en interviewen enkelen van ons. Anderen worden verblijd met een enquete. Dit zeggen ze er zelf over:

Nieuwjaarswandeling

Maar liefst 39 mensen deden ditmaal mee met de Nieuwjaarswandeling vanuit het Limburgse Thorn. Met de beschikbare auto’s reden ze naar de omgeving van Herzogenrath en het Wurmtal, waar Jan Groenen een paar prachtige routes had uitgezet. Eén voor de gewone wandelaar en een voor de modderkruiper. 

Over gebaande en ongebaande wegen, met een aangename januarizon, werd er behalve gewandeld ook veel bijgepraat. Veel wandelaars zijn of waren trouwe deelnemers aan de zomerkampen van Ad Fundum en aan deze jaarlijks terugkerende Nieuwjaarsontmoeting op wandelschoenen. 

Ook vanuit Bergeijk deed een aantal mensen mee. Na afloop was er erwtensoep en ‘aangeklede’ appeltaart thuis bij Jan en Sis om de weggelopen calorieën terug te winnen.

Afscheid Mgr. Vercammen

In de Geertekerk in Utrecht vond ’s morgens een symposium plaats met diverse sprekers, onder wie Leonie van Straaten, priester in de OKK en voorganger in De Hooge Berkt. (Ook werd onderstaande video getoond.) 

Zij noemde het bisschopsambt van betekenis, als dit in relatie staat met mensen en dienstbaar is aan de zaak van God. Dienstbaar en in staat verbinding te zoeken en eenheid te bevorderen tussen de christelijke kerken. Zij refereerde aan de dialoog tussen kerkleiders in onze gemeenschap, waarbij Mgr. Vercammen een inspirerende en leidende rol heeft gespeeld.

We zijn als gemeenschap Joris Vercammen dankbaar voor zijn enthousiasme en doortastendheid in het zoeken met ons om in relatie te komen en te blijven met de kerken in de oecumene.

Video afspelen

Foto’s: Peter Boer, Video: Dio van Maaren

Steen Verborgen Put

Een aandenken uit Thorn, ja dat zou mooi zijn. Zou het niet die steen kunnen zijn waar het water altijd over heen stroomt? Mooi idee, maar… ‘Hoe zal dat geschieden?’ Daar zorgden enkele stevige mannen en de nodige koffie voor.

Op 1 januari na de Agapèviering was het de beurt aan Grad om met geheel eigen bewoordingen de waterstroom op gang te brengen: “Eigenlijk zijn wij die steen. Gods water moet door ons heen stromen, opdat wij broeders en zusters in Christus kunnen worden. Alleen dat telt, geen gebouwen, structuren of wat anders.”

Oud (2019) en Nieuw (2020)

Het nieuwe jaar hebben we op een feestelijke wijze ingeluid. De voorbereidingen waren met het maken van het oliebollenbeslag en het schillen van de appels voor de beignets al vroeg begonnen.

Voor de avond hadden Hans en Irene een Pub Quiz voorbereid waar degenen die niet naar de oudejaars conference keken aan meededen.

Om 00:00 uur hebben we buiten getoast op het nieuwe jaar. Bij het licht van het vuurwerk van de buren en onze eigen vuurpan hebben we nog genoten van een heerlijke soep van Heleen.