Viering Dodenherdenking 4 mei

Op woensdag 4 mei as. vervalt het avondgebed en is ieder genodigd om naar de Hofkerk te komen.

Vanaf 19.45 uur ben je welkom op de begraafplaats naast de kerk om samen met anderen de Dodenherdenking bij te wonen. En uiteraard kun je naar eigen keus het aansluitende programma in de Hofkerk volgen. 

5 jaar Groene Gemeenschap

Op 22 april 2017 werden we als gemeenschap lid van de Groene Kerken.

We beschouwen deze dag als de geboortedag van onze identiteit als Groene Gemeenschap. Dit jaar vieren we ons eerste lustrum als Groene Gemeenschap.

Om dit feit te vieren en bekendheid te geven aan de Hooge Berkt als Groene Gemeenschap is er een kaartje gemaakt voor het kaartenrek in de hal van de Lavra dat gasten en geïnteresseerden kunnen meenemen.

Wanneer we terugkijken op de afgelopen 5 jaar dan hebben we best wat stappen gezet richting verduurzamen. Gemeenschap breed laten we ons in onze keuzes steeds meer leiden door duurzame overwegingen, of het nu gaat om het gebruik van materialen, aanschaf van apparatuur, bemesting in de tuin, schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen, afvalscheiding of het dagelijks voedsel. We maken bewust gebruik van onze zonnepanelen door vooral tijdens de zonuren bv de wasmachines te draaien. We zijn overgegaan naar een leverancier van groene energie en er is gezocht naar een milieubewuste bank.

We beseffen dat een ‘Groene Gemeenschap’ willen zijn een proces is van voortdurend leren en implementeren. Een proces dat nooit af is en een spirituele basis nodig heeft om de betrokkenheid te gronden. Daarom zijn we ook steeds op zoek naar een ecologische spiritualiteit die ons handelen en keuzes draagt. In 2019 hebben we ons door de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus laten inspireren en in 2020 door Thomas Berry, Profeet van de aarde, verwoord in het boekje van Michiel van Doorn. In 2021 deden we dat door het bestuderen van de natuurmystiek van Thomas Merton in tijdens de online mystieke week van het Titus Brandsma instituut.  

Speerpunten voor 2022 zijn o.a. het optimaliseren van de waterhuishouding en het rapen van zwerfafval in de omgeving en b.v. het meedoen aan de landelijke opschoondag.

Zie verder hier.

Opheffing Lockdown

De maatregelen die we namen bij de Corona-uitbraak hebben goed uitgewerkt. Er zijn geen nieuwe besmettingen meer bijgekomen.

Dat houdt in dat we vanaf donderdagavond 14 april a.s. om 20.00 uur weer gasten kunnen ontvangen en onze vieringen rondom Pasen doorgang  kunnen vinden.

We nemen wel extra maatregelen in acht om nieuwe besmettingen te voorkomen. In de kapel zal er tussen iedereen 1 stoel vrij blijven en in de gemeenschappelijke ruimtes hernemen we opnieuw bewust extra onderlinge afstand. Maar deze aanpassingen wegen niet op tegen het feit dat we weer open kunnen gaan. We zijn blij en opgelucht dat dit weer mogelijk is!

Tijdelijke Lockdown

Vanwege een Corona-uitbraak moesten we helaas beslissen om de gemeenschap tijdelijk te sluiten, zodat het aantal besmettingen niet verder verspreid wordt.

Dat houdt in dat er vanaf maandag 11 april geen gezamenlijke activiteiten zijn en er geen gasten kunnen komen.

We hopen hiermee te bewerkstelligen, dat we vanaf donderdag 14 april a.s. vanaf ‘s avonds 20.00 uur weer open kunnen gaan.

In dat geval kunnen we tenminste de Paasdagen weer samen vieren. Maar mochten de besmettingen zich de komende dagen toch nog verder uitbreiden, dan moeten we ook daarvan afzien.

Voor wie voornemens was om deel te nemen aan de vieringen rond Pasen: houd de berichtgeving op deze site in de gaten! Hier staat steeds de laatste update.

Rondom vieringen in Goede Week en Pasen

In de afgelopen periode zijn we ‘Onderweg’ geweest, met Hem en met elkaar. Komende zondag, op Palmpasen, gaan we de Goede week in en worden we uitgenodigd om  ‘Bij Hem te blijven op zijn weg’. We trekken met Hem op, Jeruzalem in.

In de dagen die volgen horen we en beleven we alles wat toen gebeurde. Daardoorheen worden deze grote levensthema’s opnieuw actueel in ons, in ons leven en in onze wereld: Dienstbaarheid. Breken en delen. Trouw, vertwijfeling en angst. Lijden en dood. Om op de vroege Paasmorgen binnen te gaan in het mysterie van Leven door dood heen.

We wensen elkaar goede vieringen toe.

Vanuit de werkgroep liturgie,
Petra Speelman  

Overzicht diensten

Palmpasen

 • Zaterdag 9 april – 19.15 uur Lichtdienst
 • Zondag 10 april – 10.45 uur
  We beginnen op het terras bij de Eetzaal

Witte Donderdag 14 april      

 • 08.30 uur: ochtendgebed
 • 20.00 uur: Eucharistieviering

Goede Vrijdag 15 april

 • 08.30 uur: ochtendgebed
 • 12.30 uur: middaggebed
 • 15.00 uur: Kruisdienst
 • 20.00 uur: avondgebed

Stille Zaterdag 16 april

 • Geen diensten
 • 11.30 uur: inleiding op Pasen

Paasviering  zondag 17 april

 • 05.15 uur: rondom vuur en water
  We beginnen op terras bij de Eetzaal
 • 06.45 uur: rondom Licht +  Brood en Wijn
  We beginnen op terras bij de Eetzaal

Paasmaandag 18 april

 • Geen vieringen

Nationale Opschoondag 2022

Als Groene Gemeenschap van onze gemeenschap hebben we deelgenomen aan deze dag. Een 1e deelname als gemeenschap samen met ons buurtschap. En… tegelijk PRIJS. Een 1e prijs nog wel.

Op het filmpje kun je zien hoe we de prijs van de afvalbingo wonnen. De mensen uit de omgeving van ons buurtschap die meegelopen hebben zijn al in kennis gesteld hiervan door Berti en Harrie Verwijen. Immers we liepen met 15 personen!

De gemeente reikt de prijs uit. We ontvangen 300 euro. Het is op dit moment nog niet helder aan welk maatschappelijk doel we het bedrag gaan besteden (want we hadden dit helemaal niet verwacht!) en of het vrij besteedbaar is. Dat bericht komt nog. Wordt vervolgd. Groene groet vanuit het speerpunt zwerfafval.