Oecumene op de fiets

Een Fiets en Wandeltocht van de Kempenkerken

Zaterdag 24 april verzamelde zich een groep mensen bij de Majellakerk in Weebosch om vandaaruit een fietstocht te ondernemen naar De Acht Zaligheden. Niet om elk dorp te bezoeken, maar om de plaats te bereiken waar een achttal grote stenen zo zijn geplaatst dat de topografische ligging van de échte dorpen duidelijk wordt. 

De commissie Kempenkerk Actief had het initiatief genomen en zowaar 26 deelnemers uit de wijde omgeving hebben zich aangemeld. Door ziekte en quarantaine, van o.a. Ds Matthijs de Vries, een van de commissieleden en initiator, bleven er nog 21 over waarvan het merendeel de pedalen nam. Na een prachtige en prettige fietstocht waren we na ruim een uur trappen op de plaats van bestemming. Ook de wandelaars, die bij de Brandtoren waren gestart, waren na een niet minder prachtige wandeling gearriveerd.  In een wijde kring lagen de stenen aan onze voeten. Elke steen was voorzien van plaatsnamen en een kernwoord uit de Acht Zaligsprekingen die je in het Mattheusevangelie kunt vinden. Dat was dan ook het bijzonder aan de tocht. Dat zo maar op een openbare plek de zaligsprekingen weer konden worden gehoord en gezien. Een van ons las het Bijbelgedeelte voor en daarna bespraken we in twee- of drietallen de kernwoorden.

We genoten daarbij van de koffie en koek die door een cie. lid werd aangeboden en van onze zelf meegebrachte lunch. Mooi was dat het samenzijn tot echte ontmoetingen heeft geleid tussen mensen uit diverse kerkgemeenschappen. Ook de Hooge Berkt was met een 3-tal personen vertegenwoordigd.

Zelf ernaartoe kan altijd, de moeite waard! Die plaats kun je vinden zuidwest van Reusel aan de Grote Ring. De route kan gemakkelijk worden uitgestippeld aan de hand van de nummerbordjes.

Hans van Dijk

Fietsroute van Weebosch naar De Acht Zaligheden
Start: Gerardus Majella kerk in Weebosch. Vandaar richting knooppunt 20 en dan verder via 19 > 11 > 12 > 16 > 2 > 15 > 92 > 17 > 18 > 20. Vlak vóór knooppunt 15 vind je de Stenen der Acht Zaligheden. De route bedraagt in totaal 23 km.

Hoe leven wij in God? II

In liefde

De citaten van Chapman, in mijn vorige schrijven, geven al aan dat het ‘leven in God’ een hoogst persoonlijke zaak is. Ik herhaal hier het citaat van Chapman dat ook de vorige keer uitgangspunt was van mijn schrijven:  

‘…al die beroeringen en vertroostingen zijn uitwerkingen in het lagere deel van de ziel (oppervlakkig). In zichzelf hebben ze niet het minste belang. Wat belang heeft is het hogere deel van de ziel (het diepste(punt)), maar dat kunnen we niet voelen maar alleen weten.’

Het gaat er dus om ons afdalen naar ‘het diepste punt’ van de ziel. Naar dat diepste punt waar we ‘God aanwezig weten’, wat dat voor ieder van ons dan ook mag betekenen. Zolang we gelukkig en tevreden zijn hebben we weinig reden om aan die afdaling te beginnen. Of we zitten er al? Maar alsmaar veilig op die diepste laag in de armen van God liggen is voor de meeste van ons geen doorlopende realiteit. Integendeel, voor de meeste van ons zijn dat sporadische momenten. Hoe meer we willen leven in God hoe meer tegen onze eigen en andermans onuitstaanbaarheden oplopen.

Ik herinner me een lied uit 1970 van Rare Bird met de tekst dat onze realiteit van leven beter weergeeft: ‘And sympathy is what we need my friends, cause there is not enough love to go ‘round. No there is not enough love to go ‘round’.

Meer liefde genereren in deze wereld, dat is reden genoeg om ons de vraag te stellen ‘hoe leven wij in God?’ en om die diepere afdaling in de ziel te beginnen. Dat kan een verlangen zijn van onszelf voor onszelf maar ook een verlangen van onszelf voor de wereld. Uiteindelijk maakt dat niet uit. Wat uitmaakt is die gerichtheid op Liefde (of noem het: Licht of God). Het gaat erom dat we weten waar we naar toe willen. Dat we leren onderscheiden wat liefde op dit moment in onze huidige situatie betekent. Op welke laag we ons nu dus bevinden. In de gebeurtenissen van dit moment zullen de kansen zich voordoen om de liefde te leren kennen en om de liefde uit te dragen die we beschikbaar hebben. Een mooie gedachte om op die weg mee te nemen is deze van Merton:

Een van de sleutels tot een waarachtige, religieuze ervaring is de verscheurde bewustwording van het feit dat God ons nooit haat, hoezeer wij onszelf ook mogen haten. Deze bewustwording helpt ons het verschil tussen Zijn liefde en de onze te begrijpen. Onze liefde is een behoefte, de Zijne een gave. Opdat wij onszelf zouden kunnen beminnen is het nodig dat we het goede in onszelf ontdekken. Voor God is dat niet nodig. Hij houdt van ons, niet omdat wij goed zijn, naar omdat Hij dat is.’

Mariek

Nieuws van onze vrienden in Thorn

Leven in Corona-tijd

T’ is heel rustig leven, bijna stil leven.

Een groot contrast met de veel sociale contacten met vrienden dichtbij en veraf. En tijd, tijd genoeg om van alles te doen. Vooral zelf te leven, zelf te leven.

Van binnen komt de creativiteit op gang. Meestal in de momenten van ‘verveling’ van niet weten wat te doen, dan alleen maar even ademhalen en gaan zitten. In mij wordt dan weer een ‘projectje’ geboren, werken met hout, het huis bij te werken, de zaadjes uit de groente tuin van vorig jaar te zaaien. En met Sis samen, veel samen zijn, thuis als zij digitaal les geeft, aan het werk is. Of samen erop uit, wandelen, of fietsen, op bezoek bij haar moeder in het verzorgingshuis.        

Het gelopen jaar veel gewandeld in Midden Limburg, zo’n 50 wandelingen sinds maart 2020. Veel nieuws ontdekt, waar we tot voor kort geen oog voor hadden. De laatste tijd hebben we actieradius wat verlegd naar het zuiden van Limburg. Niet voor een hoger doel, zomaar zijn in de natuur, genieten van de lentebloesem en de zelf meegenomen koffie in de thermoskan.

Regelmatig denk ik aan Sören Kierkegaard’s uitspraak: “Al lopende worden oplossingen (voor problemen) gevonden”. Door het vele wandelen ondervind ik dit aan den lijve.

Af en toe zien we de kinderen en kleinkinderen. Ze komen op bezoek of we gaan naar hen toe. Geen knuffels, maar toch elkaar ‘live’ zien. We bellen veel en hebben videocontact. Maar niets kan vervangen wat een ‘vis-a-vis’ contact geeft.En onze vrienden hier in de Thornse ‘gemeenschap’? Even samen een kop koffie drinken of een aperitief, en dan bijpraten, met Hanneke of Maayke en Gerard. Alle contact is zo’n beetje een op een, van bubbel naar bubbel zoals dat in België gezegd wordt.

En dan die onverwachte ‘cadeautjes’, zomaar een bloemetje dan Madeleen komt brengen, aan de deur. Of een paar uur ‘chatten’ met Rie en Harrie.

Ik leer contacten anders te waarderen, meer de vreugde elkaar weer te zien toe te laten.

T’is rustig leven, stil leven…..

Jan

Hoe leven wij in God? I

Jaarthema 2021

‘Hoe leven wij in God?’ is het ons jaarthema van dit jaar: 2021. Het komt voort uit ons jaarthema van vorig jaar: ‘Aandachtig Aanwezig’. Een Trappiste monnik met wie wij daarover in gesprek raakten vertaalde dat thema voor zichzelf in: ‘hoe leef ik in God?’. Zij vergunde ons een kijkje in haar antwoord op die vraag. Zoekend naar ons eigen antwoord maakte wij de vraag die zij zich stelde tot ons nieuwe jaarthema.

In het gesprek dat we met de zuster voerde maakte een van haar onderwijzingen veel indruk op ons. Dat ging over de verwondering die zij, in haar contemplatieve leven, vaak had over het feit dat ze vanuit een wat stroeve, humeurige stemming opeens zo sprankelend en levenslustig kon worden als ze iets ging doen wat haar op het lijf geschreven stond. ‘Was het ínnerlijke gezeur en gemopper dan onecht geweest?’ vroeg ze zich dan af, ‘of klopte die vrolijke levenslust niet helemaal?’ Maar zij ervoer die zelf beide als even echt. Vanuit die ervaring wees zij ons op de gelaagdheid van ons spirituele leven. Ze legde uit dat al die innerlijke roerselen en tegenstrijdigheden tegelijkertijd plaatsvinden op verschillende lagen van ons bestaan.

Ze gaf ons de woorden van Dom John Chapman uit zijn ‘Geestelijke brieven’: ‘…al die beroeringen en vertroostingen zijn uitwerkingen in het lagere deel van de ziel (oppervlakkig). In zichzelf hebben ze niet het minste belang. Wat belang heeft is het hogere deel van de ziel (het diepste(punt), maar dat kunnen we niet voelen maar alleen weten.’

Leven in God is de kunst om je, voorbij gevoelens van ongenoegen en lust, af te stemmen op die laag waarvan je weet dat God er aanwezig is. ‘Want’, ook weer volgens Chapman: ‘dan kan de rest van onze ziel, in beroering, onrust, rebellie of ellende verkeren, dat heeft geen enkel belang, integendeel, de ‘punt van de ziel’ aanvaardt het, omarmt het, wil het…’

Ik vind het zo mooi hierin te horen dat het ín mijzelf is dat ik geliefd wordt, in alles wat ik ben. Niet van buiten af maar een deel van mij, ver weg diep in mijzelf, staat mij toe te zijn zoals ik ben; ook nu weer. In onze gemeenschap beschouwden we dit als een belangrijke aanvulling op ons jaarthema Aandachtig Aanwezig. Het geeft de geloofsbeoefening meer richting in onszelf en onze alledaagse beslommeringen. Dat we altijd opgenomen worden in een grotere liefde, groter dan wij die op dit moment kunnen ervaren. Blijvend die weg zoeken en gaan, tekens weer… hoe leven we op dit moment in God?

We weten waar we wezen willen en gaan op weg. Zoals Chapman verwoordt: ‘Op ieder ogenblik van ons leven zijn we in aanraking met God en is zijn hand op ons. Onze enige zorg moet zijn niet uit die armen te springen en te proberen op eigen benen te lopen.’

Mariek

 

In liefde op weg naar Pasen

Op het moment dat ik dit bericht schrijf staan we aan de poort van de Goede Week. Normaal gesproken ontvangen we in de goede week tal van gasten om samen met ons toe te leven naar Pasen. De tijd bij uitstek om ons geloof uit te dragen door dichtbij onze broeder en voorganger Jezus Christus te blijven. Om met hem mee te trekken op zijn lijdensweg.

Wij kennen het lijden in deze tijd; we ervaren vooral sociaal lijden, soms lichamelijk. Ook wij moeten het uithouden op onze weg zelfs als we ons van God en iedereen verlaten voelen. En toch, er is meer dan dat. Jezus geeft kleur aan het lijden. Hij gaat een weg van liefde. Zijn immense liefde, Gods liefde is notabene aan ons gericht. Dit maakt de Goede Week zo bijzonder. Het is de week van de liefde! Liefde die ons draagt naar opstanding en nieuw leven met Pasen.

Pasen, het vreugdevolle feest van Jezus verrijzenis dat we altijd uitbundig en in gemeenschap vieren, met onze leden, vrienden en gasten. Dat prachtige feest vieren we nu niet dichtbij elkaar, maar wel in innige verbondenheid met Hem en met u, waar u zich ook bevindt. Lopend in de liefde en het licht van Jezus Christus. Vol nieuwe hoop dat we elkaar in de loop van dit jaar weer zullen ontmoeten.

ZALIG PASEN!

Marjan Hoeijmakers,
vanuit de stuurgroep spiritualiteit