Facebook-pagina weer met nieuw elan!

We blijven graag in verbinding met ons netwerk, juist nu we door de omstandigheden van de tijd, zovelen niet kunnen ontvangen en ontmoeten.

De werkgroep publiciteit heeft daarom ook de Facebook pagina weer nieuw leven ingeblazen. Regelmatig komen er nu berichten over hoe het de gemeenschap vergaat, waar we mee bezig zijn, inspirerende artikelen over mensen en dingen die ons op dit moment bezig houden. De redactie is ook volop bezig met nieuwe inhoud onder meer over de tijd in het kerkelijk jaar. Met zowel lichtvoetige als inhoudelijke berichten proberen we het leuk en inspirerend voor je te maken om ons te volgen op onze Facebook pagina. 

Kijk eens op Gemeenschap De Hooge Berkt, volg ons, en like ons! Binnenkort kun je ook meepraten op de Facebook community van De Gemeenschap de Hooge Berkt. Hiermee heb je dus ook interactie mogelijkheid!

Stuur ons graag alvast ideeën en tips wat je graag zou willen lezen om in contact te blijven.
Je kunt ons bereiken op het mailadres penc@hoogeberkt.nl.

Wegafsluiting Hooge Berkt

Het is de bedoeling dat in 2021 een deel van de Hooge Berkt, de straat waaraan de Gemeenschap de Hooge Berkt te vinden is, fietspad wordt met ruimte voor bestemmingsverkeer. 

In verband met de voorbereidende werkzaamheden in het grote herstructureringsplan is het westelijke deel van de Hooge Berkt een paar weken afgesloten. De gemeenschap, Hooge Berkt 16 en de nabij gelegen woningen blijven vanaf de kant van het dorp bereikbaar.

Op adem komen na verlies

‘Het kabinet wil gezamenlijk stil staan bij de gevolgen van de coronacrisis, en trapt op 6 oktober een periode af waarin we als Nederlanders ‘aandacht voor elkaar’ hebben’.

Hoe belangrijk aandacht is voor de ander onderschrijft Heleen als verlies- en rouwtherapeute en lid van de Hooge Berkt gemeenschap. Haar aanbod: ‘Op adem komen na verlies’ is een nieuwe activiteit in het programma aanbod van De Hooge Berkt Gemeenschap. Dit aanbod beantwoordt aan een behoefte gezien het feit dat er al verschillende gasten voor deze begeleiding geweest zijn of zich gemeld hebben voor een begeleiding in de komende weken.

Heleen heeft met de deelnemers elke dag een gesprek waar met name de vraag centraal staat: ‘Hoe staat het met je ziel na dat wat je hebt meegemaakt? En wat heeft je ziel vandaag voor zorg of aandacht nodig?’ Er gebeurt heel veel in korte tijd omdat iemand zich even kan en mag focussen op het eigen proces.

Heleen heeft in haar eigen leven geleerd wat ze ook ervaart in haar begeleidingsprocessen namelijk dat ‘aandacht’ de hefboom tot verandering is. Gebeurtenissen zijn niet meer te veranderen maar wel de manier waarop je ermee omgaat. Dat kan als er een warm en liefdevol licht op mag schijnen. Alleen dan kan er iets nieuws geboren worden. Het is de weg tot heling en innerlijke groei.
Het is kostbaar dat wij als gemeenschap met elkaar hier een gastvrije bedding.

Heleen: “Zie je het even niet meer zitten, geef het aandacht en vraag aandacht voor dát waar je mee zit…”.

———–

Dit aanbod is niet meer actueel

Een heilige op het bankje bij de kapel

Tijdens de vredesweek stond er een donkere heilige in een plastic nis op het bankje bij de kapel. Niemand weet wie zij is of waar zij vandaan komt. 

De donkere madonna werd gevonden bij de dump. Haar onderdak en voetstuk werden daarna gemaakt van restmateriaal, gevonden in de Gulden Driehoek. Bij het maken van de plastic nis kwamen herinneringen boven aan de door illegalen gebouwde plastic kapel in de Jungle van Sangatte bij Calais van een paar jaar geleden. De gammele kapel van deze niet gewenste mensen stond daar als indringend teken van Hoop, Geloof en Liefde in de meest onbeschermde en mensonterende omstandigheden. Stand houden als je wordt veracht. 

Maria in haar plastic onderkomen staat symbool voor de kwetsbare vreemdeling(e) en roept op betrokken en verbonden te blijven met hen, die zo moeten leven, waar ook ter wereld. Het leek ons een passend beeld bij de kapel in de vredesweek. Ondertussen heeft Maria een onderkomen gevonden bij een van de leden thuis in de tuin.